Οδηγίες χρήσης

Κατανοήστε τα σύμβολα και το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους φακούς επαφής μάρκας ACUVUE®. Πρόσθετα σύμβολα ενδέχεται να εμφανίζονται στις τοπικές οδηγίες χρήσης.

Τα ακόλουθα σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται στη συσκευασία των φακών επαφής ACUVUE®

Σύμβολο

Τίτλος

Περιγραφή

Αναφορά #

Κατασκευαστής
Αναφέρει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στις οδηγίες 90/385/ΕΟΚ της ΕΕ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ
5.1.1
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Αναφέρει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
5.1.2
Ημερομηνία παραγωγής
Αναφέρει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος
5.1.3
Ημερομηνία λήξης
Αναφέρει την ημερομηνία μετά την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
5.1.4
Κωδικός παρτίδας
Αναφέρει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί η παρτίδα
5.1.5
Εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Αναφέρει την οντότητα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην περιοχή
5.1.8
Αποστείρωση με ατμό
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει αποστειρωθεί με τη χρήση θερμότητας ατμού
5.2.5
Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
5.2.8
μεμονωμένο αποστειρωμένο σύστημα συσκευασίας
Υποδεικνύει μεμονωμένο αποστειρωμένο σύστημα συσκευασίας
5.2.11
Αποθηκεύστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που χρειάζεται προστασία από πηγές φωτός
5.3.2
Μην επαναχρησιμοποιείτε
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για μία χρήση
5.4.2
συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις οδηγίες χρήσης
5.4.3
Προσοχή
Υποδεικνύει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη λειτουργία της συσκευής ή του χειριστηρίου κοντά στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το σύμβολο, ή ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί την ευαισθητοποίηση του χειριστή ή την ανάληψη δράσης από τον χειριστή προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες
5.4.4
Περιέχει επικίνδυνες ουσίες
Επισημαίνει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που περιέχει ουσίες που μπορεί να είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, αναπαραγωγικές (CMR) ή ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής
5.4.10
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν
5.7.7

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το γλωσσάρι προέρχονται από το ISO 15223-1:2021 Ιατρoτεχνολογικά προϊόντα- Σύμβολα που χρησιμοποιούνται με ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ετικέτες και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

Οδηγίες Χρήσης Φακών Επαφής

Οδηγίες Χρήσης Φακοί επαφής ημερήσιας αντικατάστασης

Οδηγίες χρήσης για τον Χρήστη

Οδηγίες Χρήσης Φακοί επαφής συχνής αντικατάστασης

Οδηγίες χρήσης για τον Χρήστη

Ξεκινώντας τη χρήση φακών επαφής ACUVUE®

Δοκιμάστε τους φακούς επαφής ACUVUE® δωρεάν*

Απλώς εισαγάγετε τα στοιχεία σας και αποκτήστε ένα κουπόνι για δωρεάν* δοκιμή φακών

Βρείτε έναν εφαρμοστή

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης για να βρείτε έναν εφαρμοστή που μπορεί να σας εφαρμόσει φακούς επαφής ACUVUE®

Υποσημειώσεις

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις: 1 δοκιμή ανά άτομο. 18 ετών και άνω. Ενδέχεται να προκύψουν έξοδα εφαρμογής. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του επαγγελματία υγείας των ματιών. www.acuvue.com/el-gr/terms-of-use/
Σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες φακών επαφής: Οι φακοί επαφής ACUVUE® μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διόρθωσης όρασης. Ένας επαγγελματίας υγείας των ματιών θα προσδιορίσει αν οι φακοί επαφής είναι κατάλληλη λύση για εσάς. Παρόλο που είναι σπάνιο φαινόμενο, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά οφθαλμικά προβλήματα κατά τη χρήση φακών επαφής. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, ακολουθήστε το χρονοδιάγραμμα χρήσης και αντικατάστασης και τις οδηγίες για τη σωστή περιποίηση φακών επαφής. Μη φοράτε φακούς επαφής αν έχετε οφθαλμική μόλυνση, οφθαλμική νόσο ή συστημική νόσο που μπορεί να επηρεάσει τα μάτια ή αν έχετε αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά τους. Αν παρουσιάσετε οφθαλμική ενόχληση, υπερβολική δακρύρροια, αλλαγές στην όραση, ερυθρότητα ή άλλα οφθαλμικά προβλήματα, αφαιρέστε τους φακούς και επικοινωνήστε αμέσως με έναν επαγγελματία υγείας των ματιών. Για λεπτομερείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης που διατίθενται στον ιστότοπο της Johnson & Johnson www.e-ifu.com.

ACUVUE

Johnson & Johnson Medical Greece Single Member S.A. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Κάτοχος αυτής της ιστοσελίδας είναι η Johnson & Johnson Medical Greece Single Member S.A., η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενό της.
Transitions, το λογότυπο Transitions, Transitions Light Intelligent Technology και Transitions Light Intelligent Lenses αποτελούν εμπορικά σήματα της Transitions Optical, Inc. που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Transitions Optical Limited.
Τελευταία ενημέρωση 19/02/2024.