Instrukcje używania dla pacjenta

Zapoznaj się z symbolami i oficjalnymi materiałami instruktażowymi dotyczącymi wszystkich soczewek kontaktowych marki ACUVUE®. W lokalnych instrukcjach używania mogą pojawiać się dodatkowe symbole.

Na opakowaniu soczewek kontaktowych marki ACUVUE® mogą pojawić się następujące symbole

Symbol

Tytuł

Opis

Nr referencyjny

Producent
Wskazuje producenta wyrobu medycznego zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach UE 90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/79/WE
5.1.1
Upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej:
Wskazuje upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej
5.1.2
Data produkcji
Wskazuje datę wyprodukowania wyrobu medycznego
5.1.3
Data ważności do stosowania
Wskazuje datę, po której nie należy używać wyrobu medycznego
5.1.4
Numer serii
Wskazuje numer serii producenta, umożliwiający identyfikację serii lub partii
5.1.5
Importer
Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny do danego obszaru
5.1.8
Sterylizowane parą wodną
Oznacza wyrób medyczny, który był sterylizowany parą wodną
5.2.5
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone i skonsultować się z instrukcją używania
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone i skonsultować się z instrukcją używania
5.2.8
System pojedynczej bariery sterylnej
Wskazuje system pojedynczej bariery jałowej
5.2.11
Trzymać z dala od światła słonecznego
Wskazuje wyrób medyczny wymagający ochrony przed źródłami światła
5.3.2
Nie stosować ponownie
Oznacza wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użytku
5.4.2
Sprawdzić w instrukcji używania
Wskazuje na potrzebę zapoznania się przez użytkownika z instrukcją używania
5.4.3
Ostrzeżenie
Wskazuje, że należy zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia lub elementu sterującego w pobliżu miejsca umieszczenia symbolu lub że bieżąca sytuacja wymaga świadomości operatora lub jego działania w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji.
5.4.4
Zawiera substancje niebezpieczne
Wskazuje wyrób medyczny zawierający substancje, które mogą być kancerogenne, mutagenne, reprotoksyczne (CMR) lub substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.
5.4.10
Wyrób medyczny
Wskazuje, że dany obiekt jest wyrobem medycznym
5.7.7

Informacje przedstawione w niniejszym glosariuszu pochodzą z normy ISO 15223-1 : 2016 Wyroby medyczne - Symbole stosowane na etykietach wyrobów medycznych, etykietowanie i dostarczane informacje - Część 1: Wymagania ogólne. Data aktualizacji: czerwiec 2017 r

Instrukcje używania dla pacjenta

Link do instrukcji używania dla jednodniowych soczewek kontaktowych

Instrukcja używania dla pacjenta

Link do instrukcji używania dla soczewek kontaktowych planowej wymiany

Instrukcja używania dla pacjenta

Zacznij korzystać z soczewek kontaktowych ACUVUE®

Wypróbuj soczewki kontaktowe ACUVUE® za darmo*

Podaj kilka podstawowych informacji i otrzymaj voucher na bezpłatne* wypróbowanie soczewek kontaktowych.

Znajdź salon optyczny

Znajdź salon optyczny, w którym specjalista może dopasować Tobie soczewki kontaktowe ACUVUE®.

Zdobądź nagrody

Zostań członkiem Twoje ACUVUE® i uzyskaj dostęp do wyjątkowych ofert i promocji

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. Soczewki kontaktowe wyposażone w filtr UV NIE MOGĄ zastąpić pełnej ochrony oczu takiej jak okulary przeciwsłoneczne zatrzymujące promieniowanie ultrafioletowe, ponieważ soczewka nie osłania całej powierzchni oka ani sąsiednich obszarów. Należy nadal stosować okulary przeciwsłoneczne pochłaniające promieniowanie UV, zgodnie z zaleceniami specjalisty. *Bezpłatne soczewki kontaktowe ACUVUE® (10 szt. soczewek jednodniowych lub 2 szt. dwutygodniowych) można otrzymać wyłącznie po płatnym badaniu wzroku z dopasowaniem soczewek kontaktowych. Cenę badania każdy salon ustala indywidualnie. Lista salonów wymieniona jest na stronie www.acuvue.pl/odbierz-soczewki/znajdz-specjaliste. Organizatorem promocji i właścicielem grafiki jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. lłżecka 24, 02-135 Warszawa. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.acuvue.pl/sites/acuvue_pl/files/bezplatne_soczewki_probne.pdf. Ważne informacje dla użytkowników soczewek kontaktowych: Soczewki kontaktowe ACUVUE® mogą być stosowane do korekcji wzroku. Specjalista ochrony zdrowia oczu ustali, czy soczewki kontaktowe są właściwym wyborem dla danej osoby. W rzadkich przypadkach noszenie soczewek może powodować poważne problemy z oczami. Aby ich uniknąć, należy postępować zgodnie z harmonogramem noszenia, wymiany i instrukcjami dotyczącymi właściwej pielęgnacji soczewek kontaktowych. Soczewek nie należy zakładać przy zakażeniach oka, jakiejkolwiek chorobie oczu, chorobie ogólnoustrojowej, która może mieć wpływ na oczy, ani przy uczuleniu na którykolwiek składnik materiału, z którego jest wykonana soczewka. W przypadku odczuwania dyskomfortu oczu, nadmiernego łzawienia, zmian widzenia lub zaczerwienienia oczu należy zdjąć soczewki i niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą ochrony zdrowia oczu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym ostrzeżenia i środki ostrożności, należy uważnie przeczytać instrukcję używania dostępną na stronie Johnson & Johnson www.e-IFU.com. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem https://www.acuvue.pl/informacja. Producent: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA. Upoważniony przedstawiciel: AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland. Znaki towarowe prezentowanych produktów z portfolio ACUVUE® należą do: Johnson & Johnson. Reklama prowadzona przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. Polska 2024. 2024PP05310

ACUVUE

Wspieramy Kodeks Etyczny dotyczący współpracy z pracownikami służby zdrowia

Logo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

© Johnson & Johnson Medical Limited 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona została opublikowana przez Johnson & Johnson Medical Limited, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość. Ostatnia aktualizacja 15/02/2024.