Uvjeti pružanja usluga ACUVUE®

Uvjeti pružanja usluga ACUVUE®

Uvjeti korištenja

Ova se internetska stranica ("internetska stranica") smije koristiti pod ovim "Uvjetima korištenja" i bilo kakvim izmjenama i dopunama istih (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "ugovor") koje povremeno objavljuje Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ili neka od njegovih podružnica (pod zajedničkim nazivom "vlasnik stranice", "mi"). Ako se koristite ovom internetskom stranicom ili nekom drugom uslugom ili sadržajem koje pruža ova internetska stranica, smatrat će se da ste dali svoju suglasnost da budete pravno vezani uvjetima i odredbama ovog ugovora, koji će biti obvezujuć i provediv na jednak način kao da ste potpisali ugovor. Ako ne želite prihvatitiuvjete i odredbe iz ovog ugovora, nemojte pristupati ovoj internetskoj stranici te ne objavljujte i ne preuzimajte sadržaj na njoj.

Posjetitelji kojima je stranica namijenjena

Ova je internetska stranica namijenjena i usmjerena prema stanovnicima Republike Hrvatske. Ova internetska stranica nije namijenjena osobama mlađima od 13 godina.

1. Vlasništvo

Smatramo da razumijete da je internetska stranica dostupna samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Suglasni ste da je internetska stranica vlasništvo vlasnika stranice, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva na njoj i da nemate nikakva prava da se njima koristite drukčije od onoga kako je to određeno u ovim Uvjetima korištenja. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak koji biste mogli pretrpjeti u vezi s bilo kakvim načinom upotrebe ove internetske stranice s vaše strane u bilo kakvu poslovnu ili neku drugu svrhu koja nije izrijekom dopuštena ovim Uvjetima korištenja. Pridržavamo pravo uskratiti ili prekinuti pristup ovoj internetskoj stranici prema vlastitom nahođenju. Internetska stranica dostupna je besplatno i na temelju toga nismo obvezni osigurati održavanje ni usluge podrške u vezi s njom i nismo odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti kao posljedicu eventualnog neodržavanja ili neažuriranja internetske stranice.

Ne smijete umnožavati ni mijenjati internetsku stranicu ni bilo koje njezine ažurirane verzije ili nekog njezina dijela, uključujući softver koji je u nju ugrađen, i na njoj ne smijete provoditi postupak obrnutog inženjeringa.

Ovom internetskom stranicom smijete se koristiti samo u zakonom dopuštene svrhe i u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Dobili ste neisključivo, neprenosivo, opozivo ograničeno odobrenje za gledanje, ispisivanje i distribuciju sadržaja koji ste preuzeli s internetske stranice za svoje osobne, nekomercijalne potrebe, pod uvjetom da ne uklonite i ne zasjenite obavijest o autorskim pravima ili druge obavijesti prikazane na sadržaju. Ne smijete umnožavati, više puta ispisivati, mijenjati, prikazivati, izvoditi, prevoditi, distribuirati, prilagođavati, emitirati, priopćavati javnosti putem sredstava za telekomunikaciju, širiti ni prodavati sadržaj preuzet s ove internetske stranice ni na koji način, ni za koju komercijalnu svrhu niti smijete omogućiti isto nekom drugom komercijalnom izvoru, uključujući druge internetske stranice, bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika stranice.

Žigovi i zaštićeni nazivi prikazani na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su vlasnika stranice, njegovih podružnica ili trećih vlasnika. Niti jedan žig ili uslužnu oznaku u vlasništvu vlasnika stranice ne smijete koristiti ni prikazivati bez naše prethodne pismene suglasnosti. Niti jedan drugi žig ili uslužnu oznaku prikazanu na ovoj internetskoj stranici ne smijete koristiti niti prikazivati bez dozvole njihovih vlasnika.

Nadalje, suglasni ste da nećete: (i) koristiti ovu internetsku stranicu ni na koji način koji bi onemogućio, preopteretio, oštetio ili narušio internetsku stranicu ni ometati bilo koji drugi način upotrebe ove internetske stranice, uključujući bilo kakvu sposobnost korisnika da sudjeluje u aktivnostima u stvarnom vremenu putem internetske stranice; (ii) koristiti bilo kakav robot, pauk ni drugi automatski uređaj, proces ili sredstvo da biste pristupili internetskoj stranici u bilo koju svrhu, uključujući struganje, rudarenje podataka, nadziranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja na internetskoj stranici; (iii) koristiti nikakav ručni postupak za nadziranje ili kopiranje bilo kojeg sadržaja na internetskoj stranici ni sudjelovati u bilo kojoj neovlaštenoj aktivnosti bez izričite prethodne pismene suglasnosti vlasnika stranice; (iv) na neki drugi način koristiti bilo kakav uređaj, softver ili postupak koji bi ometao pravilan rad internetske stranice ni (v) na neki drugi način pokušati ometati pravilan rad internetske stranice ili njenu uporabu.

Pridržavamo sva prava koja vam nisu izričito dana.

2. Odricanje odgovornosti za informacije

SVE INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE SAVJETE I PREPORUKE, NAMIJENJENE SU ISKLJUČIVO KAO OPĆEOBRAZOVNA POMOĆ. NISU NAMIJENJENE DA BUDU MEDICINSKI ILI ZDRAVSTVENI SAVJETI NITI DA SE KORISTE ZA MEDICINSKE DIJAGNOZE ILI LIJEČENJE BILO KOJEG POJEDINAČNOG PROBLEMA. NISU NAMIJENJENE NI DA BUDU ZAMJENA ZA STRUČNE SAVJETE I USLUGE ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI SU UPOZNATI S VAŠIM KONKRETNIM OKOLNOSTIMA. UVIJEK ZATRAŽITE SAVJET SVOG LIJEČNIKA ILI DRUGOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA O SVIM ZDRAVSTVENIM TEGOBAMA I PRIJE POČETKA BILO KAKVOG NOVOG LIJEČENJA. VAŠE KORIŠTENJE OVOM INTERNETSKOM STRANICOM PODLIJEŽE DODATNIM ODRICANJIMA ODGOVORNOSTI I UPOZORENJIMA VLASNIKA STRANICE, KOJI SE MOGU POJAVITI NA INTERNETSKOJ STRANICI.

ODRIČEMO SE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVE POSLJEDICE POVEZANE NEPOSREDNO ILI POSREDNO S BILO KAKVIM VAŠIM ČINJENJEM ILI NEČINJENJEM NA TEMELJU INFORMACIJA, USLUGA ILI DRUGIH SADRŽAJA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI. IAKO NASTOJIMO DA INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI BUDU TOČNE, POTPUNE I NAJNOVIJE, NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA I NEĆEMO BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI BI MOGLI NASTATI U VEZI S TOČNOŠĆU, POTPUNOŠĆU ILI ZASTARJELOŠĆU INFORMACIJA NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI.

3. Odricanje odgovornosti za jamstva u vezi s korištenjem internetskom stranicom

OVA JE INTERNETSKA STRANICA PONUĐENA "KAKVA JEST" I "KAKVA JE DOSTUPNA". AKO OVDJE NIJE IZRIČITO NAVEDENO I DO PUNE MJERE KOJU DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONI, VLASNIK STRANICE IZRIČITO SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, EKSPLICITNA, ZAKONSKA ILI IMPLICITNA, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, BILO KAKVA JAMSTVA O TRŽIŠNOM POTENCIJALU, PRIKLADNOSTI ZA NEKU ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJU PRAVA.

VLASNIK STRANICE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE OVA INTERNETSKA STRANICA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA NI DA ĆE PRISTUP STRANICI BITI NEOMETAN, PRAVODOBAN, SIGURAN I BEZ GREŠAKA NI DA ĆE NEDOSTACI, AKO IH BUDE, BITI UKLONJENI. VLASNIK STRANICE NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U VEZI S REZULTATIMA KOJI BI SE MOGLI POSTIĆI KORIŠTENJEM OVOM INTERNETSKOM STRANICOM NI U VEZI S TOČNOŠĆU, KAKVOĆOM I POUZDANOŠĆU BILO KOJE INFORMACIJE DOBIVENE PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE.

RAZUMIJETE I SUGLASNI STE S TIME DA SE BILO KAKVIM SADRŽAJEM I/ILI PODACIMA KOJE STE PREUZELI ILI NA NEKI DRUGI NAČIN DOBILI KORIŠTENJEM OVE INTERNETSKE STRANICE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK I DA ĆETE ISKLJUČIVO SAMI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NA VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI BI MOGLI NASTATI KAO POSLJEDICA PREUZIMANJA TAKVOG SADRŽAJA I/ILI PODATAKA.

NI JEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISMENA, KOJU DOBIJETE OD VLASNIKA STRANICE ILI PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE NEĆE IMATI ZA POSLJEDICU JAMSTVO KOJE NIJE IZRIČITO OVDJE NAVEDENO.

4. Ograničenja odgovornosti

IZRIČITO RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA NI U KOJIM OKOLNOSTIMA VLASNIK STRANICE, NJEGOVE PODRUŽNICE ILI NEKI OD NJIHOVIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIKA, AGENATA, ZASTUPNIKA ILI DRUGIH PREDSTAVNIKA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU ŠTETU ILI NEIMOVINSKU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKAV GUBITAK KORIŠTENJA, PRIHODA, UŠTEĐEVINE ILI DOBITI, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK UGLEDA, TROŠKOVE NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA ILI NEKU DRUGU POSREDNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA JE UZROKOVANA NA BILO KAKAV NAČIN I KOJA SE TEMELJI NA BILO KAKVOJ TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BILO ZA KRŠENJE UGOVORA, KAZNENOJ ODGOVORNOSTI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OBJEKTIVNU ODGOVORNOST) ILI NA NEKI DRUGI NAČIN KAO POSLJEDICA (1) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE INTERNETSKE STRANICE; (2) TROŠKOVA NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA, STVARI ILI INTERNETSKIH STRANICA; (3) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA PRIJENOSIMA ILI PODACIMA ILI NJIHOVE IZMJENE (UKLJUČUJUĆI OSOBNE PODATKE); (4) IZJAVE ILI POSTUPKA BILO KOJE TREĆE STRANE NA INTERNETSKOJ STRANICI ILI (5) BILO KOJE DRUGE STVARI POVEZANE S INTERNETSKOM STRANICOM. OVA ĆE SE OGRANIČENJA PRIMIJENITI BEZ OBZIRA NA TO JE LI VLASNIK STRANICE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE I USPRKOS EVENTUALNOM NEISPUNJAVANJU OSNOVNE SVRHE BILO KAKVOG OGRANIČENOG PRAVNOG LIJEKA. OVO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE DO NAJVEĆE MOGUĆE ZAKONOM DOPUŠTENE MJERE.

5. Obeštećenje

Suglasni ste da ćete obeštetiti i osloboditi vlasnika stranice i njegove podružnice, kao i njihove direktore, službenike, zaposlenike, agente i druge predstavnike, od svih tužbi, odgovornosti, štete ili troškova, uključujući, između ostalog, sve zakonske pristojbe i troškove koji bi mogli nastati u vezi s (a) vašim kršenjem odredbi ovih Uvjeta korištenja; (b) vašim korištenjem ovom internetskom stranicom, uključujući, između ostalog, vaš prijenos ili objavljivanje informacija ili drugog sadržaja na internetskoj stranici i (c) bilo kakvom optužbom ili tvrdnjom da bilo koji dio vašeg korisničkog sadržaja krši odredbe o zaštiti prava intelektualnog vlasništva ili drugih vlasničkih prava ili prava na zaštitu privatnosti bilo koje treće strane.

6. Elektronička komunikacija

Informacije odaslane na internetsku stranicu predstavljaju elektroničku komunikaciju. Kad s nama komunicirate preko internetske stranice ili nekih drugih oblika elektroničkih medija, kao što je e-pošta, komunicirate s nama elektronički. Suglasni ste da možemo elektronički komunicirati s vama, što podliježe lokalnim zakonima o privatnosti, i da je takva komunikacija, kao i obavijesti, objave, ugovori i ostali oblici komunikacije koju s vama ostvarujemo elektronički, ekvivalentna pisanoj komunikaciji te da ima jednaku snagu i učinak kao da ju je napisala i potpisala strana koja je šalje.

7. Poveznice na stranice trećih strana

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice ili se pozivati na internetske stranice trećih strana. Te su poveznice dane samo da bi vam olakšale korištenje. Ni u kakvoj informaciji, materijalu ili sadržaju treće strane koji su sadržani na internetskoj stranici, navedeni na njoj, uključeni u nju ili s njom povezani nije eksplicitno ni implicitno navedena nikakva podrška bilo kojem proizvodu, usluzi ili informaciji neke treće strane. Sve informacije, podaci, mišljenja, preporuke, proizvodi ili usluge koje pružaju takve treće strane putem poveznica na druge internetske stranice ili koje su na neki drugi način omogućene putem njihovih internetskih stranica isključiva su odgovornost tih trećih strana, a ne vlasnika stranice. Vaše korištenje takvim internetskim stranicama trećih strana podliježe uvjetima korištenja i pravilima o zaštiti privatnosti tih internetskih stranica.

8. Korisnički prilozi

Kreirali smo ili ćemo u budućnosti kreirati neka područja kao što su oglasne ploče i sobe za razgovor u sklopu internetske stranice, kamo članovi mogu prenijeti i gdje mogu dijeliti svoja razmišljanja, komentare, recenzije proizvoda, slike, videouratke i slično s drugim članovima (zajednički naziv: "forumi"). Tim forumima mogu pristupati samo registrirani članovi ove internetske stranice. Da bi tekstovi, grafike, softver, glazba, zvuk, fotografije, videouradci, poruke, objave, podaci, informacije ili drugi sadržaji koje korisnici objavljuju (zajednički naziv: "korisnički sadržaj") bili korisni široj zajednici, uspostavili smo neka osnovna pravila kojih se svi trebaju pridržavati.

Nadalje, ako je u sklopu internetske stranice ponuđen forum, to korisnicima može omogućiti da objavljuju pitanja na koja im odgovaraju stručnjaci koje smo angažirali. Kad je primjenjivo, takvim stručnjacima plaćamo vrijeme koje su odvojili da odgovore na pitanja članova, ali stavovi koje oni iznose njihovi su vlastiti. Pristup stručnjacima i njihovim uputama na forumu omogućujemo isključivo kao informativnu i edukativnu uslugu članovima ove internetske stranice.

9. Naše pravo na korištenje podnesaka

Naše je pravilo za ovu internetsku stranicu da pregledamo korisnički sadržaj, ovisno o mogućnostima, prije ili nakon što je takav korisnički sadržaj objavljen. Prethodno moderiranje znači da korisnički sadržaj neće biti objavljen na forumu i da mu drugi članovi internetske stranice neće moći pristupiti niti će ga moći vidjeti dok ga mi ne pregledamo i utvrdimo da je korisnički sadržaj primjeren za objavljivanje na forumu. Taj postupak znači i da korisnički sadržaj koji je poslan za objavljivanje neće biti objavljen u stvarnom vremenu, a možda neće uopće biti objavljen ako utvrdimo da je neprimjeren za internetsku stranicu. Naknadno moderiranje znači da ćemo korisnički sadržaj pregledati nakon što je već objavljen na internetskoj stranici. Naknadno moderiran korisnički sadržaj za koji vlasnik stranice utvrdi da nije u skladu s ovim Uvjetima ili je na neki drugi način neprimjeren za ovu internetsku stranicu uklonit će se s internetske stranice bez prethodnog upozorenja korisniku.

Korisnički sadržaj mora biti primjeren za forum. Bilo koji korisnički sadržaj koji nije u skladu sa Smjernicama zajednice koje smo odredili, a koje morate pročitati prije objavljivanja bilo kakvog korisničkog sadržaja na internetskoj stranici, možemo bez ikakvog ograničenja razloga zbog kojih ga ne prihvaćamo odbiti, urediti ili ukloniti.

Slanjem korisničkog sadržaja za objavljivanje na forumu (1) potvrđujete i da imate pravo objavljivati ili prenositi korisnički sadržaj; (2) suglasni ste s time da ste isključivo sami odgovorni za sav korisnički sadržaj koji pošaljete za objavljivanje i (3) dajete vlasniku stranice i njegovim povezanim društvima odnosno podružnicama bez naknade, neopozivo, teritorijalno neograničeno, neisključivo, trajno, u cijelosti podlicencirano, prenosivo pravo i dozvolu da koriste vaš korisnički sadržaj na bilo koji način na internetskoj stranici ili bilo kojoj drugoj stranici čiji je vlasnik ili kojom upravlja vlasnik stranice ili njegove podružnice (uključujući i bilo koju društvenu mrežu koja je povezana s vlasnikom stranice ili njegovim podružnicama).

Slobodni smo sve ideje, koncepte, znanja i vještine ili tehnike koje su sadržane u korisničkom sadržaju ili proizlaze iz njega koristiti za bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju proizvoda te njihovo stavljanje na tržište. Stoga nam nemojte predavati ni slati nikakve ideje, sugestije ni sadržaje koje želite zadržati povjerljivima ili za koje očekujete da ćete dobiti naknadu. Nećete imati nikakve osnove za bilo kakva potraživanja od nas u vezi s bilo kakvom upotrebom ili neupotrebom korisničkog sadržaja. Kad šaljete korisnički sadržaj, razumijete da ćemo imati pravo, ali ne i obvezu da koristimo, prikažemo i objavimo vaše ime, fotografiju, izgled, glas, izvedbu, biografske podatke i/ili izjave prostorno i vremenski neograničeno na ovoj internetskoj stranici i na svakoj drugoj internetskoj stranici ili društvenoj mreži čiji smo vlasnici i kojom upravljamo mi ili neka od naših podružnica. Ako iskoristimo bilo koje od tih prava, razumijete i suglasni ste s time da nećete primiti nikakvu naknadu, plaću, obavijest ni priznanje niti ćete moći odobriti kako ih vlasnik stranice koristi.

Prihvaćate da forumi sadrže mišljenja i stavove drugih korisnika. Nadalje prihvaćate da mi nismo odgovorni za točnost bilo kakvog korisničkog sadržaja na ovoj internetskoj stranici. Razumijete i suglasni ste s time da je za sav korisnički sadržaj odgovorna isključivo osoba koja je taj korisnički sadržaj objavila. Shvaćate i suglasni ste s time da ćete procijeniti i snositi sav rizik u vezi s korištenjem korisničkog sadržaja, uključujući bilo kakvo oslanjanje na točnost, potpunost ili korisnost takvog korisničkog sadržaja.

Pridržavamo pravo da vam bilo kada obustavimo, privremeno ili trajno, mogućnost da postavljate korisnički sadržaj i/ili mogućnost da pristupate korisničkom sadržaju uz upozorenje ili bez njega, prema našem isključivom nahođenju. Suglasni ste s time da nećemo vama ni trećoj strani biti odgovorni ni za kakvo ukidanje ili obustavu dostupnosti odnosno mogućnosti objavljivanja korisničkog sadržaja.

Podsjećamo vas da će sav korisnički sadržaj koji šaljete na internetsku stranicu putem mobilnog uređaja biti pohranjen na tom mobilnom uređaju. Zaštita i sigurnost vašeg mobilnog uređaja te podataka i materijala koji se na njemu nalaze, kao i bilo kakvih lozinki koje koristite na uređaju da biste pristupili ovoj internetskoj stranici, isključivo su vaša odgovornost.

10. Prihvatljivo korištenje i pravila ponašanja

Nije dozvoljeno:

 • Objavljivati, prenositi ili na neki drugi način učiniti dostupnim putem ili u vezi sa Stranicom sve materijale koji su ili mogu biti: (a) prijeteći, uznemirujući, ponižavajući, puni mržnje, zastrašujući ili na drugi način ne poštuju prava i dostojanstvo drugih; (b) klevetnički, klevetnički ili prijevarni; (c) nezakonito, opsceno, nepristojno, pornografsko ili na drugi način nepoželjno; ili (d) zaštićeni autorskim pravom, zaštitnim znakom, poslovnom tajnom, pravom na publicitet ili privatnost ili bilo kojim drugim vlasničkim pravom, bez izričitog prethodnog pisanog pristanka odgovarajućeg vlasnika
 • Objavljivati, prenositi ili na neki drugi način učiniti dostupnim putem ili u vezi s web-stranicom bilo koji virus, crv, trojanski konj, uskršnje jaje, tempiranu bombu, špijunski softver ili drugi računalni kod, datoteku ili program koji je ili je potencijalno štetan ili invazivan ili ima namjeru oštetiti ili preoteti rad ili nadzirati korištenje bilo kojeg hardvera, softvera ili opreme (svako, "Virus").
 • Koristite Stranicu u bilo koju komercijalnu svrhu, uključujući korištenje u vaše komercijalne svrhe ili bilo koje komercijalne svrhe koje će vam na bilo koji način koristiti.
 • Koristite Stranicu u bilo koju svrhu koja je lažna ili na neki drugi način nezakonita.
 • Prikupljati informacije o korisnicima Stranice na bilo koji način, uključujući obrnuti inženjering.
 • Ometati rad web-mjesta ili poslužitelja ili mreža koji se koriste da bi web-mjesto bilo dostupno, uključujući hakiranje ili narušavanje bilo kojeg dijela web-mjesta, ili kršiti bilo koji zahtjev ili politiku takvih poslužitelja ili mreža.
 • Ograničiti ili spriječiti bilo koju drugu osobu da koristi stranicu.
 • Reproducirati, mijenjati, prilagođavati, prevoditi, stvarati izvedena djela, prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, vremenski dijeliti, distribuirati ili na drugi način iskorištavati bilo koji dio (ili bilo koju upotrebu) Stranice osim ako je izričito dopušteno ovim Ugovorom, bez našeg izričitog prethodni pismeni pristanak.
 • Obrnuti inženjering, dekompilacija ili rastavljanje bilo kojeg dijela Stranice, osim kada je takvo ograničenje izričito zabranjeno primjenjivim zakonom.
 • Uklonite sve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim pravima vlasništva sa stranice.
 • Uključivanje bilo kojeg dijela Stranice u bilo koji proizvod ili uslugu, bez našeg izričitog prethodnog pisanog pristanka.
 • Sustavno preuzimajte i pohranjujte sadržaj stranice.
 • Koristite bilo kojeg robota, pauka, aplikaciju za pretraživanje/dohvaćanje web-mjesta ili drugi ručni ili automatski uređaj za dohvaćanje, indeksiranje, "scrape", "rudnik podataka" ili na drugi način prikupljanje sadržaja web-mjesta, ili reproduciranje ili zaobilaženje navigacijske strukture ili prezentacije web-mjesta, bez našeg izričitog prethodnog pismenog pristanka.
 • Koristiti ovu stranicu na bilo koji način koji bi mogao onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili narušiti ovu stranicu ili ometati bilo koju drugu upotrebu ove stranice, uključujući mogućnost bilo kojeg korisnika da se uključi u aktivnosti u stvarnom vremenu putem ove stranice.

Vi ste odgovorni za nabavu, održavanje i plaćanje cjelokupnog hardvera, telekomunikacijskih i drugih usluga potrebnih za korištenje sajta.

11. Privatnost i informacije dostavljene putem stranice

Vaše slanje informacija putem vašeg korištenja Stranice regulirano je našim Pravilima o privatnosti i Politikom kolačića koji se nalaze na Stranici. Naša Pravila o privatnosti odnose se na naše prikupljanje i korištenje podataka koje nam dajete, uključujući vaša prava u vezi s tim podacima.

Podaci koje priopćite putem Stranice mogu predstavljati elektroničku komunikaciju. Kada komunicirate s nama putem Stranice ili putem drugih oblika elektroničkih medija, kao što je e-pošta, s nama komunicirate elektronički. Slažete se da možemo komunicirati elektronički, u skladu s lokalnim zakonima o privatnosti i zaštiti od neželjene pošte, te da su takve komunikacije, kao i obavijesti, objave, ugovori i druge komunikacije koje vam pružamo elektronički, ekvivalentne pisanim komunikacijama i imaju istu snagu i učinak kao da su u pisanom obliku i potpisani od strane pošiljatelja komunikacije.

12. Proizvodi

Stranica može učiniti dostupnim popise, opise i slike robe ili usluga ili povezane kupone ili popuste (zajedničkim nazivom "Proizvodi"), kao i reference i poveznice na Proizvode. Pokušavamo što točnije opisati artikle dostupne na stranici i prikazati najažurnije dostupno pakiranje proizvoda. Ne jamčimo niti jamčimo potpunost, točnost, pouzdanost, valjanost ili pravovremenost takvih popisa, opisa ili slika (uključujući sve značajke, specifikacije i cijene sadržane u njima) ili da će prikazano pakiranje proizvoda odgovarati stvarnom proizvodu koji dobijete. Takve informacije i dostupnost bilo kojeg proizvoda podložni su promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

13. Izjave koje se odnose na budućnost

Izjave koje se pojavljuju na web stranici koje se tiču nas, naših podružnica ili našeg i njihovog menadžmenta i koje nisu povijesne činjenice su "Izjave koje se odnose na budućnost". Izjave koje se odnose na budućnost samo su predviđanja, a stvarni budući događaji mogu se značajno razlikovati od onih o kojima se govori u bilo kojoj Izjavi o budućnosti. Razni vanjski čimbenici i rizici utječu na naše poslovanje, tržišta, proizvode, usluge i cijene. Odričemo se svake obveze ili odgovornosti za ažuriranje, reviziju ili dopunu bilo koje Izjave koja se odnosi na budućnost ili bilo koje druge izjave koja se pojavljuje na stranici.

14. Dodatni uvjeti

Dodatnim uvjetima mogu se urediti određene značajke ili sadržaj na internetskoj stranici, kao što su ponude, izvlačenje nagrada, nadmetanja, natjecanja i nagradne igre. Sudjelujući u bilo kojoj aktivnosti na internetskoj stranici koju reguliraju takvi dodatni uvjeti, kao što su izvlačenje nagrada, nadmetanja, natjecanja i nagradne igre sa službenim pravilima, prihvaćate da se na vas, uz ove Uvjete korištenja, primjenjuju i ti dodatni uvjeti.

15. Potraživanja trećih strana

Ako nas treća strana tuži zbog vašeg kršenja ovog Ugovora ili vašeg kršenja prava treće strane, tada ćete, u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, biti odgovorni za sve odgovornosti, štete, presude, nagrade, gubitke, troškove, izdatke i naknade (uključujući pravne naknade) koje je napravilo Društvo bilo koje od naših pridruženih društava unutar obitelji Johnson & Johnson širom svijeta.

16. Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s Uvjetima korištenja ili ovom internetskom stranicom, možete nam se obratiti kako je navedeno u Pravilima o zaštiti podataka ili u poglavlju "Obratite nam se" na ovoj internetskoj stranici.

17. Pitanja nadležnosti

Stranica možda nije prikladna ili dostupna za korištenje u nekim jurisdikcijama i namijenjena je samo stanovnicima Ujedinjenog Kraljevstva. Druge zemlje mogu imati zakone, regulatorne zahtjeve ili medicinske prakse koji se razlikuju od onih u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svako korištenje Stranice je na vlastitu odgovornost i pritom se morate pridržavati svih primjenjivih zakona, pravila i propisa. Možemo ograničiti dostupnost Stranice u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj osobi ili zemljopisnom području koje odaberemo, prema vlastitom nahođenju, iz valjanih razloga (npr. radi usklađivanja s relevantnim zakonima i regulatornim zahtjevima, radi zaštite sigurnost stranice ili provedba razumnih tehničkih prilagodbi).

18. Primjenjivo pravo i sudska nadležnost

Informacije na internetskoj stranici namijenjene su samo za upotrebu stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država. Druge zemlje mogu imati zakone, regulatorne zahtjeve ili medicinske prakse koje se razlikuju od onih u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj ugovor i rješavanje bilo kakvog spora povezanog s ovim ugovorom, internetskom stranicom ili predmetima koje kupite putem ove internetske stranice i bilo koja neugovorna obveza koja proizlazi iz ovih Uvjeta korištenja ili je povezana s njima uredit će se i tumačiti u skladu sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država, bez primjene pravila o sukobu zakona. Svaka zakonska radnja ili postupak između vlasnika stranice i vas, a u vezi s ovim ugovorom, provodit će se isključivo pred nadležnim sudom sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a vi ovime prihvaćate isključivu nadležnost tih sudova.

19. Ostali važni uvjeti

Ovaj Ugovor ne stvara i neće se tumačiti kao stvaranje bilo kakvog partnerstva, zajedničkog pothvata, odnosa poslodavac-zaposlenik, agencija ili davatelj franšize-primatelj franšize između vas i nas. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nezakonita, ništavna ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta odredba ili dio odredbe smatrat će se odvojivom od ovog Ugovora i neće utjecati na valjanost i provedivost bilo koje preostale odredbe. Ne smijete dodijeliti, prenijeti ili podlicencirati bilo koje ili sva svoja prava ili obveze prema ovom Ugovoru bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Možemo dodijeliti, prenijeti ili podlicencirati bilo koje ili sva naša prava ili obveze prema ovom Ugovoru bez ograničenja. Nikakvo odricanje bilo koje strane od bilo kakvog kršenja ili propusta prema ovom Ugovoru neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg prethodnog ili sljedećeg kršenja ili propusta. Bilo koji naslov, naslov ili naslov odjeljka koji se ovdje nalazi služi samo radi praktičnosti i ni na koji način ne definira ili objašnjava bilo koji odjeljak ili odredbu. Svi pojmovi definirani u jednini imaju isto značenje kada se koriste u množini, gdje je to prikladno i ako nije drugačije navedeno. Svaka uporaba pojma "uključujući" ili njegovih varijacija u ovom Ugovoru tumačit će se kao da slijedi izraz "bez ograničenja". Ovaj Ugovor, uključujući sve odredbe i uvjete koji su ovdje uključeni, cijeli je ugovor između vas i nas koji se odnosi na predmet ovog Ugovora i, u nedostatku prijevare, zamjenjuje sve prethodne ili istodobne pisane ili usmene sporazume ili dogovore između vi i mi u vezi s takvim predmetom. Obavijesti za vas (uključujući obavijesti o izmjenama ovog Ugovora) mogu se slati objavljivanjem na stranici. Bez ograničenja, tiskana verzija ovog Ugovora i bilo koje obavijesti dane u elektroničkom obliku bit će dopušteni u sudskim ili upravnim postupcima koji se temelje ili su povezani s ovim Ugovorom u istoj mjeri i pod istim uvjetima kao i drugi poslovni dokumenti i zapisi izvorno stvoreni i održava se u tiskanom obliku. Niti jedna strana neće biti odgovorna za neispunjavanje bilo koje obveze zbog bilo kojeg razloga izvan njezine kontrole.

20. Izmjena ili ukidanje internetske stranice

Ulagat ćemo razumne napore da učinimo ovu internetsku stranicu dostupnom, ali ćemo povremeno trebati prekinuti, ograničiti, izmijeniti ili ukinuti, privremeno ili trajno, dostupnost internetske stranice ili nekih njezinih dijelova bez prethodne obavijesti. Nećemo biti odgovorni ni za kakvu štetu ni gubitak koji biste mogli pretrpjeti kao posljedicu takvih radnji.

21. Izmjene ovih Uvjeta

Povremeno možemo mijenjati ove Uvjete korištenja prema vlastitom nahođenju ažuriranjem ovih Uvjeta korištenja na ovoj internetskoj stranici i navodeći datum stupanja na snagu nove verzije Uvjeta korištenja. Datum u rubrici "Posljednje ažuriranje" pri vrhu ovih Uvjeta korištenja označava kad su unesene posljednje izmjene. Vaše daljnje korištenje ovom internetskom stranicom nakon što je objavljena nova verzija Uvjeta korištenja znači vaše prihvaćanje svih tih izmjena. Sukladno tome, svaki put kad posjetite ovu internetsku stranicu, trebali biste provjeriti je li objavljena nova verzija ovog ugovora.

Ovaj je Ugovor posljednji put ažuriran 12. ožujka 2021.

Važne informacije za nositelje kontaktnih leća: kontaktne leće ACUVUE® mogu se upotrebljavati za korekciju vida. Zdravstveni radnik utvrdit će jesu li kontaktne leće pravi izbor za vas. Tijekom nošenja kontaktnih leća mogu se razviti ozbiljni problemi s očima, iako je to rijetko. Kako biste izbjegli te probleme, pridržavajte se rasporeda nošenja i zamjene te uputa o ispravnom održavanju leća. Nemojte nositi kontaktne leće ako imate infekciju oka, očnu bolest ili sistemsku bolest koja može utjecati na oko ili ako ste alergični na neki od sastojaka. Ako osjetite neugodu u oku, prekomjerno suzenje oka, promjene vida, crvenilo ili ostale probleme s očima, izvadite leće i odmah se obratite svojem zdravstvenom radniku. Za dodatne informacije, uključujući upozorenja i mjere opreza, pažljivo pročitajte Upute za uporabu dostupne za internetskoj stranici tvrtke Johnson & Johnson www.e-ifu.com.

2024PP05478

ACUVUE

Podržavamo AdvaMed etički kodeks o interakciji sa zdravstvenim radnicima.

Logo Advamed

© Johnson & Johnson Medical Limited 2024. Sva prava pridržana. Ovu stranica je vlasništvo Johnson & Johnson Medical Limited, koja je isključivo odgovorna za njezin sadržaj.
Transitions, Transitions logo i Transitions Light Intelligent Technology su zaštitni znaci Transitions Optical, Inc. koje pod licencom koriste Transitions Optical Limited i Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Zadnje ažuriranje 19/02/2024.