Pogoji storitve ACUVUE®

Pogoji storitve ACUVUE®

Zadnja posodobitev: 4/15/2022

To spletno mesto (»spletno mesto«) vam je na voljo pod temi »pogoji za uporabo« in vsemi njihovimi spremembami ali dopolnitvami (skupaj imenovanimi ta »Sporazum«), ki jih občasno lahko objavi družba Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ali katera od njenih pridruženih družb (skupaj imenovane »lastnik spletnega mesta«, »mi«, »nas«). Če uporabljate to spletno mesto ali katero koli storitev ali vsebino, ki vam je na voljo prek spletnega mesta, to šteje kot vaša privolitev, da ste pravno zavezani k pogojem iz tega Sporazuma in da so ti izvršljivi enako, kot če bi Sporazum podpisali. Če pogojev iz tega Sporazuma niste pripravljeni sprejeti, vas prosimo, da spletnega mesta ne odpirate, ga ne uporabljate in nanj ne pošiljate nikakršnih gradiv.

Predvideni uporabniki spletnega mesta:

To spletno mesto je namenjeno prebivalcem Združenih držav Amerike. Spletno mesto ni namenjeno mlajšim od 13 let.

Izjava o zavrnitvi odgovornosti glede informacij:

INFORMACIJE, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI NASVETI IN PRIPOROČILI NA SPLETNEM MESTU, SO NAMENJENE SAMO ZA SPLOŠNO POMOČ PRI IZOBRAŽEVANJU. NISO MIŠLJENE KOT MEDICINSKI ALI ZDRAVSTVENI NASVETI ZA UPORABO PRI MEDICINSKI DIAGNOSTIKI ALI ZDRAVLJENJU KAKRŠNE KOLI POSAMEZNE TEŽAVE. PRAV TAKO NISO MIŠLJENE KOT NADOMESTEK STROKOVNIH NAPOTKOV IN STORITEV USPOSOBLJENEGA PONUDNIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI JE SEZNANJEN Z VAŠIM SPECIFIČNIM STANJEM. GLEDE VSAKRŠNEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA IN PRED VSAKRŠNIM NOVIM ZDRAVLJENJEM SE VEDNO POSVETUJTE S SVOJIM ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM USPOSOBLJENIM PONUDNIKOM ZDRAVSTVENIH STORITEV. ZA VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA LAHKO VELJAJO DODATNE IZJAVE O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI IN OPOZORILA, KI SE LAHKO POJAVIJO PO VSEM SPLETNEM MESTU.

NE PREVZEMAMO NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI POSLEDICE, KI SO NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANE S KAKRŠNIM KOLI DEJANJEM ALI OPUSTITVIJO DEJANJA NA PODLAGI INFORMACIJ, STORITEV ALI DRUGEGA GRADIVA NA TEM SPLETNEM MESTU. KLJUB TEMU, DA SI PRIZADEVAMO INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU OHRANJATI TOČNE, CELOVITE IN POSODOBLJENE, NE DAJEMO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL IN NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ALI IZGUBO, POVEZANO S TOČNOSTJO, CELOVITOSTJO ALI PRAVOČASNOSTJO INFORMACIJ NA SPLETNEM MESTU.

1. Lastništvo

Razumete, da je spletno mesto na voljo samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo. Strinjate se, da je spletno mesto last lastnika spletnega mesta, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki se nanašajo nanj, in na nimate nikakršne pravice do uporabe, ki ni opredeljena v teh pogojih uporabe. Ne odgovarjamo za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo utrpite glede kakršne koli uporabe spletnega mesta za kakršne koli poslovne namene ali druge namene, ki niso dovoljeni v okviru teh pogojev uporabe. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji zavrnemo ali prekinemo dostop do spletnega mesta. Spletno mesto je na voljo brezplačno in zato nismo dolžni zagotavljati nikakršnih vzdrževalnih ali podpornih storitev zanj, prav tako pa nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko vi utrpeli zaradi kakršnega koli nevzdrževanja ali neposodabljanja spletnega mesta.

Spletnega mesta, posodobitev in katerega koli dela spletnega mesta, vključno s programsko opremo, ki je vanj vdelana, ne smete kopirati, spreminjati ali ponovno uporabljati.

Spletno mesto smete uporabljati samo za zakonite namene in v skladu s temi pogoji uporabe. Imate neizključno, neprenosljivo, preklicno in omejeno dovoljenje za ogled, tiskanje in razširjanje vsebin, pridobljenih s spletnega mesta, za svoje osebne, nekomercialne namene, pod pogojem, da ne odstranite ali zakrijete obvestila o avtorskih pravicah ali drugih obvestil, prikazanih v vsebini. Vsebine, pridobljene na spletnem mestu, ne smete na nikakršen način kopirati, ponatisniti, spreminjati, prikazovati, predstavljati, prevajati, razširjati, prilagajati, oddajati, posredovati javnosti prek telekomunikacijskih medijev, razpečevati ali prodajati za kakršno koli komercialno uporabo ali jo zagotoviti kakršnemu koli komercialnemu viru, vključno z drugimi spletnimi mesti, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Poleg tega se strinjate, da ne boste: (i) tega spletnega mesta uporabljali na način, ki bi lahko onemogočil, preobremenil, poškodoval ali oviral spletno mesto ali posegal v njegovo kakršno koli drugo uporabo, vključno z zmožnostjo vsakršnih uporabnikov dostopanja do dejavnosti na tem spletnem mestu v realnem času; (ii) uporabljali kakršnih koli robotov, pajkov ali druge samodejne naprave, procesa ali sredstva za dostop do spletnega mesta za kakršen koli namen, vključno s strganjem, rudarjenjem podatkov, spremljanjem ali kopiranjem kakršnega koli gradiva na spletnem mestu; (iii) uporabili kakršnega ročnega postopka za spremljanje ali kopiranje katerega koli gradiva na tem spletnem mestu ali izvajali kakršnih koli drugih nepooblaščenih namenov brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta; (iv) kako drugače uporabljali kakršno koli napravo, programsko opremo ali rutino, ki bi ovirala pravilno delovanje tega spletnega mesta; ali (v) kako drugače poskušali vplivati na pravilno delovanje tega spletnega mesta.

Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene.

2. Vaš račun in geslo

Ob prvi registraciji na spletnem mestu boste morda pozvani, da ustvarite geslo. Geslo morate ohraniti tajno in ga ne smete dati nikomur drugemu, prav tako pa ne smete nikomur dovoliti, da uporablja vaš račun. Uporabljati ne smete gesla ali računa druge osebe. Če sumite na kakršno koli nepooblaščeno uporabo ali dostop do svojega gesla ali računa, nas morate o tem takoj obvestiti. Ne odgovarjamo za nikakršno škodo ali izgube, ki jih utrpite, če gesla ne bi ohranili tajnega, če pustite nekomu drugemu uporabljati svoj račun, če uporabljate geslo ali račun druge osebe ali če opazite ali sumite na nepooblaščeno uporabo vašega gesla ali računa, vendar nas o tem nemudoma ne obvestite.

3. Zasebnost in pristanek na uporabo podatkov

Glede podatkov, ki jih pridobimo ob vaši uporabi spletnega mesta v postopku registracije ali kako drugače, velja naš pravilnik Open link in new windowo zasebnost Open link in new windowi Open link in new window. Naš pravilnik o zasebnosti obravnava naše zbiranje in uporabo podatkov, ki nam jih posredujete, vključno z vašimi pravicami do teh podatkov.

4. Elektronska komunikacija

Informacije na spletnem mestu predstavljajo elektronsko komunikacijo. Ko z nami komunicirate prek spletnega mesta ali drugih oblik elektronskih medijev, kot je e-pošta, z nami komunicirate elektronsko. Na našo elektronsko komunikacijo pristajate v skladu z lokalnimi zakoni o zasebnosti in na to, da so sporočila, obvestila, razkritja, sporazumi in druga sporočila, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, enakovredni pisnim sporočilom in veljajo na enak način, kot če bi bila zapisana in podpisana s strani pošiljatelja.

5. Objave uporabnikov

Ustvarili smo ali bomo morda ustvarili nekatere dele spletnega mesta, kot so oglasne deske in klepetalnice, kjer lahko člani objavijo in podelijo svoje mnenje, komentarje, ocene izdelkov, slike, videoposnetke in podobno z drugimi člani (v nadaljevanju skupaj »forumi«). Ti forumi so morda na voljo samo registriranim članom spletnega mesta. Da bi zagotovili, da bi bili besedila, grafika, programska oprema, glasba, zvok, fotografije, videoposnetki, sporočila, objave, podatki, informacije in druga gradiva, ki so jih objavili uporabniki (v nadaljevanju skupaj »uporabniške vsebine«), koristna za širšo skupnost, smo določili nekaj osnovnih pravil, ki jih morajo upoštevati vsi..

Če spletno mesto vključuje forum, lahko ta omogoča uporabnikom, da zastavljajo vprašanja, na katera bodo odgovorili naši strokovnjaki. Če je to primerno, bomo te strokovnjake plačali za njihov čas, porabljen za odgovarjanje na vprašanja članov, kljub temu pa so mnenja, ki jih izrazijo, samo njihova. Dostop do strokovnjakov in njihovih smernic na forumu zagotavljamo izključno kot informativno in izobraževalno storitev za člane spletnega mesta.

Načeloma na tem spletnem mestu uporabniške vsebine pred objavo ali po njej pregledamo do te mere, kot je izvedljivo. Predmoderacija pomeni, da uporabniška vsebina ne bo objavljena na forumu in do nje drugi člani spletnega mesta ne bodo mogli dostopati ali si je ogledati, dokler je ne pregledamo mi in odločimo o njeni primernosti za objavo na forumu. Ta postopek tudi pomeni, da uporabniška vsebina, predložena za objavo, ne bo objavljena v realnem času in morda nikoli ne bo objavljena, če ugotovimo, da je neprimerna za spletno mesto. Pomoderacija pomeni, da bomo uporabniško vsebino pregledali, ko je enkrat že objavljena na spletnem mestu. Pomoderirana uporabniška vsebina, za katero lastnik spletnega mesta ugotovi, da ne ustreza tem pogojem ali je kako drugače neprimerna za spletno mesto, bo z njega odstranjena brez obvestila uporabniku.

Uporabniška vsebina mora biti primerna za forum. Razlogi, zaradi katerih lahko zavrnemo, uredimo ali odstranimo uporabniško vsebino, niso omejeni, lahko pa vključujejo vsakršno uporabniško vsebino, ki ne ustreza smernicam skupnosti, ki jih objavljamo in ki jih morate prebrati pred objavo vsakršne uporabniške vsebino na spletnem mestu.

S predložitvijo uporabniške vsebine za objavo na forumu prav tako (1) potrjujete, da imate pravico objavljati ali prenašati uporabniško vsebino; (2) se strinjate, da ste izključno sami odgovorni za vse uporabniške vsebine, ki jih predložite za objavo; in (3) lastniku spletnega mesta in njegovim povezanim osebam podeljujete nepreklicno, globalno, neizključno, trajno, povsem podvrženo izdaji podlicence, prenosljivo, brezplačno pravico in dovoljenje za uporabo vaše uporabniške vsebine na kakršen koli način na spletnem mestu in na katerem koli drugem spletnem mestu v lasti lastnika spletnega mesta ali z njim povezanih oseb oziroma spletnih mestih, ki jih ti upravljajo (kot tudi na vsakršnih družabnih omrežjih, povezanih z lastnikom spletnega mesta ali z njim povezanimi osebami)..

Vse zamisli, koncepte, znanje ali tehnike, ki jih vsebujejo ali izhajajo iz katere koli uporabniške vsebine, lahko uporabimo za kakršen koli namen, vključno z razvojem, izdelavo in trženjem izdelkov. Zato vas prosimo, da nam ne pošiljate nikakršnih zamisli, predlogov ali gradiv, ki jih želite ohraniti zaupne ali pričakujete, da boste zanje prejeli nadomestilo. Glede uporabe ali neuporabe uporabniške vsebine ne boste imeli pravice do nikakršnih pravnih zahtevkov do nas. Ko predložite uporabniško vsebino, razumete, da bomo imeli trajno pravico, ne pa tudi obveznosti uporabe, prikazovanja in objave vašega imena, fotografije, podobnosti, glasu, uspešnosti, biografskih informacij in/ali izjav po vsem svetu na spletnem mestu ali na spletnem mestu ali kanalih družabnih medijev katerega koli od z nami povezanih oseb ali na nasledniku spletnega mesta ali kanalov družabnih medijev v naši lasti ali lasti z nami povezanih oseb oziroma ki jih mi ali oni upravljajo. Če uporabimo katero koli od teh pravic, razumete in pristajate na to, da ne boste prejeli nobenega drugega nadomestila, plačila, obvestila ali priznanja, niti ne boste imeli možnosti odobritve tega, kako lastnik spletnega mesta uporablja vaše vsebine.

Potrjujete, da se zavedate, da forum vsebuje mnenja in mnenja drugih uporabnikov. Potrjujete, da se zavedate, da ne odgovarjamo za točnost nobenih uporabniških vsebin na spletnem mestu. Razumete in strinjate se, da je vsa uporabniška vsebina izključna odgovornost osebe, ki je vsebino objavila.

Razumete in strinjate se, da boste o uporabi katere koli uporabniške vsebine sami presodili in nosili vsa s tem povezana tveganja, vključno z morebitnim zanašanjem na točnost, popolnost ali uporabnost takšne uporabniške vsebine.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji brez obvestila kadarkoli prekinemo, začasno ali trajno, vašo zmožnost nalaganja uporabniških vsebin in/ali vašo zmožnost za dostop do uporabniških vsebin. Strinjate se, da ne bomo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli začasno ali trajno zavrnitev uporabniške vsebine.

Upoštevajte, da bo vsa uporabniška vsebina, ki jo z mobilno napravo prenesete na spletno mesto, shranjena na zadevni mobilni napravi. Varnost vaše mobilne naprave in podatkov ter gradiv, ki jih ta vsebuje, pa tudi vsakršnega gesla, ki ga uporabljate na svoji napravi in za dostop do spletnega mesta, je izključno vaša odgovornost.

6. Hramba uporabniške vsebine

Za uporabniške vsebino bomo na spletnem mestu morda določili zgornjo mejo velikosti za shrambo. Ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi kakršnega koli izbrisa ali neuspešnega shranjevanja kakršnih koli sporočil, komunikacij ali druge uporabniške vsebine, povezanega z ohranjanjem zgornje meje velikosti za shrambo.

7. Dodatni pogoji

Dodatni pogoji lahko urejajo določene funkcije ali vsebino na spletnem mestu, kot so ponudbe, nagradne igre, tekmovanja, natečaji in druge vrste nagradnih iger. S sodelovanjem v kakršni koli dejavnosti na spletnem mestu, ki jo urejajo dodatni pogoji, kot so nagradne igre, tekmovanja, natečaji in nagradne igre z uradnimi pravili, pristajate na to, da vas razen teh pogojev uporabe zavezujejo tudi dodatni pogoji..

8. Zavrnitev jamstev glede uporabe spletnega mesta

SPLETNO MESTO JE NA VOLJO V STANJU, V KAKRŠNEM JE IN V KAKRŠNEM JE NA VOLJO V DOLOČENEM TRENUTKU. ČE NI DRUGAČE IZRECNO NAVEDENO TUKAJ, LASTNIK SPLETNEGA MESTA IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA, IZRECNA, PRAVNA ALI IMPLICITNA, MED DRUGIM VSAKRŠNA JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN ZA NEKRŠITEV.

LASTNIK SPLETNEGA MESTA NIKAKOR NE JAMČI, DA BO SPLETNO MESTO IZPOLNJEVALO VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA NEPREKINJEN, PRAVOČASEN, VAREN ALI BREZ NAPAK OZIROMA DA BODO MOREBITNE NAPAKE ODPRAVLJENE. LASTNIK SPLETNEGA MESTA NE JAMČI ZA REZULTATE, KI SO POSLEDICA UPORABE SPLETNEGA MESTA, ALI ZA TOČNOST, KAKOVOST ALI ZANESLJIVOST KATERIH KOLI INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH PREK SPLETNEGA MESTA.

RAZUMETE IN STRINJATE SE, DA VSAKRŠNA GRADIVA IN/ALI PODATKE, PRENESENE ALI KAKO DRUGAČE PRIDOBLJENE Z UPORABO SPLETNEGA MESTA, UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA BOSTE IZKLJUČNO SAMI ODGOVORNI ZA VSAKRŠNO ŠKODO NA SVOJEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI IZGUBO PODATKOV, DO KATERIH BI PRIŠLO ZARADI PRENOSA TAKŠNIH GRADIV IN/ALI PODATKOV.

NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA V USTNI ALI PISNI OBLIKI, KI STE JO PRIDOBILI S STRANI LASTNIKA SPLETNEGA MESTA ALI PREK SPLETNEGA MESTA, NE PREDSTAVLJA NIKAKRŠNEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO V TEM DOKUMENTU.

9. Omejitve odgovornosti

IZRECNO POTRJUJETE, DA RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA LASTNIK SPLETNEGA MESTA, NJEGOVE PRIDRUŽENE DRUŽBE ALI KATERI KOLI OD NAŠIH ZADEVNIH DIREKTORJEV, URADNIKOV, ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV, POOBLAŠČENCEV ALI DRUGIH PREDSTAVNIKOV NE ODGOVARJA ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NEZGODNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO ALI ZDRUŽENO ŠKODO, MED DRUGIM ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE, IZGUBO DOHODKA, PRIHRANKOV ALI DOBIČKA, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO DOBREGA IMENA, STROŠKOV NAROČANJA NADOMESTNIH STORITEV ALI KATERO KOLI DRUGO POSREDNO, POSEBNO, NEZGODNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, KAKO JE POVZROČENA IN PO KATERI TEORIJI O ODGOVORNOSTI JE NASTALA, GLEDE KRŠITVE POGODBE, OŠKODOVANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO IN OBJEKTIVNO ODGOVORNOSTJO), ALI KI KAKO DRUGAČE IZHAJA IZ (1) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA; (2) STROŠKOV NAROČANJA NADOMESTNIH STORITEV, ARTIKLOV ALI SPLETNIH MEST; (3) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI PODATKOV (VKLJUČNO Z OSEBNIMI PODATKI); (4) IZJAV ALI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE NA SPLETNEM MESTU; ALI (5) KAKRŠNE KOLI DRUGE ZADEVE, POVEZANE S SPLETNIM MESTOM. OMEJITVE VELJAJO NE GLEDE NA TO, ALI JE BIL LASTNIK SPLETNEGA MESTA OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE IN NE GLEDE NA KAKRŠNO KOLI NEIZPOLNITEV BISTVENEGA NAMENA KATEREGA KOLI OMEJENEGA PRAVNEGA SREDSTVA. TA IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI VELJA V NAJVEČJI MOGOČI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

10. Obvestila o zaščiti blagovne znamke

Blagovne znamke in tržna imena, prikazana na tem spletnem mestu, so last lastnika spletnega mesta, njegovih pridruženih družb ali tretjih lastnikov. Nobenih blagovnih ali storitvenih znamk v lasti lastnika spletnega mesta ne smete prikazovati brez našega predhodnega pisnega soglasja. Drugih blagovnih ali storitvenih znamk, prikazanih na tem spletnem mestu, ne smete prikazovati brez dovoljenja njihovih lastnikov.

11. Sprememba ali začasna ukinitev spletnega mesta

V smotrnem obsegu si bomo prizadevali zagotavljati razpoložljivost spletnega mesta, kljub temu pa bomo morali občasno začasno ali trajno prekiniti, omejiti, spremeniti ali ukiniti spletno mesto ali njegove dele brez predhodnega obvestila. Ne prevzemamo odgovornost za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi takšnih dejanj.

12. Prenehanje

Vašo uporabo ali dostop do spletnega mesta lahko kadarkoli ukinemo in brez predhodnega obvestila izbrišemo vse vaše uporabniške vsebine, če imamo za to dober razlog, kar vključuje vsakršno kršitev teh pogojev in smernic skupnosti. Ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi ukinitve svoje uporabe spletnega mesta v teh okoliščinah. V primeru ukinitve morate spletno mesto prenehati uporabljati in se strinjati, da po ukinitvi še vedno veljajo določbe iz poglavij Lastništvo, Obvestila o blagovnih znamkah, Odškodnina, Izjava o omejitvi odgovornosti, Omejitve odgovornosti in iz veljavne zakonodaje.

13. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

To spletno mesto lahko vsebuje povezave ali sklice na spletna mesta tretjih oseb. Te povezave so na voljo samo zaradi praktičnosti. Ne priporočamo izdelkov, storitev ali informacij katere koli tretje osebe, na katere se nanašajo kakršne koli informacije, gradivo ali vsebine, ki jih spletno mesto vsebuje, se nanje nanaša, vključuje ali vsebuje povezave nanj. Vse informacije, podatke, mnenja, priporočila, izdelke ali storitve, ki jih te tretje osebe ponujajo prek povezav na druga spletna mesta ali so kako drugače na voljo prek njihovih spletnih mest, so izključna odgovornost teh tretjih oseb in ne lastnika spletnega mesta. Za uporabo takšnih spletnih mest tretjih oseb veljajo pogoji uporabe in pravilniki o zasebnosti zadevnih spletnih mest.

14. Odškodnina

Strinjate se, da boste lastnika spletnega mesta, njegove pridružene družbe in njihove direktorje, uslužbence, zaposlene, zastopnike ali druge predstavnike odškodovali in jih zaščitili pred vsemi pravnimi zahtevki, odgovornostjo, odškodninami in stroški, med drugim pred vsakršnimi pravnimi pristojbinami in stroški, povezanimi s/z (a) vašo kršitvijo teh pogojev uporabe; (b) vašo uporabo tega spletnega mesta, kar med drugim vključuje prenos ali namestitev informacij ali gradiva z vaše strani na to spletno mesto; in (c) vsakršnim zahtevkom ali obtožbo, da katera koli od vaših uporabniških vsebin krši intelektualno lastnino ali druge lastninske pravice ali pravice do zasebnosti katere koli tretje osebe.

15. Spremembe teh pogojev

Pogoje uporabe lahko občasno spremenimo po lastni presoji, tako da posodobimo te pogoje uporabe na tem spletnem mestu in določimo datum začetka veljavnosti njihove nove različice. Datum zadnje spremembe na vrhu teh pogojev uporabe označuje, kdaj so bile izvedene zadnje spremembe. Če po objavi nove različice pogojev uporabe še naprej uporabljate spletno mesto, to pomeni vaš pristanek na vse zadevne spremembe. Vedno ko obiščete to spletno mesto, morate preveriti, ali je bila objavljena nova različica Sporazuma.

16. Pišite nam

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede teh pogojev uporabe ali spletnega mesta, se lahko obrnete na nas, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti ali v razdelku »Pišite nam« na tem spletnem mestu.

17. Neodvisnost določb Sporazuma

Če se izkaže, da je kateri koli del ali določba teh pogojev uporabe nezakonit, ničen, neveljaven ali neizvršljiv, se ta del obravnava kot ločljiv od teh pogojev uporabe in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost vseh preostalih določb.

18. Neprekinjenost veljavnosti določb

Vsi razdelki ostanejo veljavni tudi pri ukinitvi pravice do uporabe spletnega mesta.

19. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Informacije na tem spletnem mestu so namenjene samo prebivalcem Združenih držav Amerike. Druge države imajo morda zakone, regulatorne zahteve ali medicinske prakse, ki se razlikujejo od tistih v Združenih državah Amerike. Za sporazum in reševanje morebitnih sporov, povezanih s Sporazumom, spletnim mestom ali izdelki, kupljenimi prek spletnega mesta, ter za vse nepogodbene obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so z njimi povezane, velja zakonodaja Združenih držav Amerike ne glede na veljavnost kakršnih koli načel glede navzkrižja zakonodaj. Vsak pravni postopek ali postopek med lastnikom spletnega mesta in vami, ki je povezan s Sporazumom, bo potekal izključno na sodišču pravne pristojnosti v Združenih državah Amerike, zato pristajate na osebno in izključno pravno pristojnost tamkajšnjih sodišč.

Pomembne informacije za uporabnike kontaktnih leč: Kontaktne leče ACUVUE® so medicinski pripomočki, ki jih je mogoče uporabljati za korekcijo vida. Očesni strokovnjak vam bo pomagal ugotoviti, ali so kontaktne leče prave za vas. Med nošenjem kontaktnih leč se lahko redko pojavijo resne težave z očmi. V izogib tem težavam upoštevajte urnik nošenja in menjave leč ter navodila za njihovo pravilno nego. Ne nosite kontaktnih leč, če imate okužbo oči, katero koli očesno bolezen ali sistemsko bolezen, ki lahko prizadene oči, ali če ste alergični na katero koli sestavino. Če v očeh čutite nelagodje, prekomerno solzenje, spremembe vida, rdečico ali druge težave z očmi, odstranite leče in se nemudoma posvetujte z očesnim strokovnjakom. Za podrobne informacije, vključno z opozorili in previdnostnimi ukrepi, natančno preberite navodila za uporabo, ki so na voljo na spletnem mestu Johnson & Johnson www.e-ifu.com.

2024PP06274

ACUVUE

Podpiramo etični kodeks AdvaMed o interakciji z zdravstvenimi delavci.

 Logotip Advamed

© Johnson & Johnson Medical Limited 2024. Vse pravice pridržane. To spletno mesto izdaja Johnson & Johnson Medical Limited, ki je izključno odgovorno za njegovo vsebino.
Transitions, logotip Transitions in Transitions Light Intelligent Technology so blagovne znamke Transitions Optical, Inc., ki jih pod licenco uporabljajo Transitions Optical Limited in Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
Nazadnje posodobljeno 19/02/2024.