Johnson & Johnson Vision Hizmet Koşulları

Johnson & Johnson Vision Hizmet Koşulları

Son güncelleme: Temmuz 2020

Bu Web Sitesi (“Web Sitesi”) işbu “Kullanım Koşulları” ve zaman içinde Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veya bağlı ortaklıklarından birisi (topluca, “Site Sahibi,” "biz" olarak anılacaktır) tarafından bunun üzerinde yapılabilecek olan değişiklik ve eklentiler kapsamında (topluca “Anlaşma” olarak anılacaktır) size sunulmaktadır. Bu Web Sitesi’ni veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan diğer hizmetleri ya da içeriği kullanmanız, bu anlaşmanın şart ve koşullarını kabul ettiğinizi gösterir ve bu Anlaşmayı imzalamışsınız gibi uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Bu Anlaşmadaki hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi’ne erişmemenizi veya kullanmamanızı veya buradaki herhangi bir materyali göndermemenizi talep ediyoruz. 

Bilgi Sorumluluk Reddi

Web Sitesi’ndeki bilgiler, öneri ve tavsiyeler dahil olmak üzere, sadece genel eğitim amaçlı yardımcı bilgilerdir. Tıbbi veya sağlık hizmetlerine yönelik bir tavsiye olarak amaçlanmamıştır ya da herhangi bir bireysel sorun için tıbbi tanı veya tedavi için kullanılma amacı taşımamaktadır. Size özgü durumları daha iyi bilen kalifiye bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından verilen öneri ve hizmetlerin yerini alamaz. Herhangi bir tıbbi duruma ilişkin olarak ve herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce her zaman doktorunuza ve diğer kalifiye sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın. Web Sitesi’ni kullanmanız, Web Sitesi’nde karşınıza çıkabilecek uyarılar ve ilave sorumluluk redlerine tabidir.

Web Sitesi’ndeki bilgiler veya diğer materyallere dayanarak doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmediğiniz eylemlerden kaynaklanan herhangi bir sonuç için hiçbir şekilde sorumluluk almamaktayız. Biz Web Sitesi’ndeki bilgileri doğru, tam ve güncel tutmaya çalışmakla beraber, bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliğine ilişkin herhangi bir garantide bulunamayız ve herhangi bir hasar veya kayıp için sorumlu tutulamayız.

Mülkiyet

Web Sitesi’nin kişisel, ticari olmayan kullanımlarınız için var olduğunu kabul etmektesiniz. Web Sitesi’nin, içinde bulunan tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Site Sahibi’nin mülkiyetinde olduğunu ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenmiş olanların dışında bunları kullanma hakkınızın olmadığını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Web Sitesi’ni iş amaçlı olarak ya da işbu Kullanım Koşulları’nda yetkilendirilmiş olanların dışındaki amaçlarla kullanmanız ile ilgili olarak maruz kalacağınız herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değiliz. Kendi takdirimizde olmak üzere, Web Sitesi’ne erişimi reddetme ya da sonlandırma hakkını saklı tutuyoruz. Web Sitesi ücretsiz olarak sunulmaktadır ve buna dayanarak, bunlarla ilişkili herhangi bir bakım veya destek hizmetini sağlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve bu Web Sitesi’nin bakımı veya güncellenmesindeki bir yetersizliğe bağlı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değiliz.

Bu Web Sitesi’ni, herhangi bir güncellemesini veya içinde bulunan yazılım da dahil olmak üzere herhangi bir kısmını, kopyalayamaz, değiştiremez ya da yeniden kullanamazsınız.

İşbu Web Sitesi’ni sadece yasal amaçlarla ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu Web Sitesi’nden kişisel ve ticari olmayan amaçlarla aldığınız içeriği, telif hakkı bildirimini ve içeriğinde görüntülenen diğer bildirimleri çıkartmamak veya gizlememek kaydıyla, görüntülemek, yazdırmak ve dağıtmak için, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir olmak üzere sınırlı bir lisans size verilmiştir. Site Sahibi’nin önceden yazılı izni olmaksızın, Web Sitesi’nden alınan içeriği herhangi bir ticari amaçla ya da herhangi bir bedel karşılığı olmasa da, diğer web siteleri de dahil olmak üzere ticari bir kaynak olarak sunmak için, kopyalayamaz, basımını yapamaz, değiştiremez, gösteremez, uygulayamaz, tercüme edemez, dağıtamaz, uyarlayamaz, yayınlayamaz, telekomünikasyon yoluyla halkın iletişimine açamaz, sirküle edemez veya satamazsınız.

Ayrıca, şunları da yapmamayı kabul etmiş olursunuz: (I) Bu Web Sitesi’ni herhangi bir şekilde devre dışı bırakmak, aşırı yüklemek, hasar vermek veya bozmak, ya da herhangi bir kullanıcının, bu Web Sitesi üzerinden gerçek zamanlı olarak etkinlikte bulunmasını engellemek de dahil olmak üzere, bu Web Sitesi’nin bir başka şekilde kullanılmasını engellememek; (ii) bu Web Sitesi’ndeki herhangi bir materyalin kazınması, veri madenciliği, gösterilmesi ve kopyalanması da dahil olmak üzere, herhangi bir amaçla bu web sayfasına ulaşmak için robot, örümcek, veya başka bir cihaz, işlem ya da aracı kullanmamak; (iii) bu Web Sitesi’ndeki materyallerden her hangi birisinin gösterilmesi veya kopyalanması için ya da başka bir yetkilendirilmemiş amaç için, Site Sahibi’nin önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir manuel işlem yapmamak; (iv) bu Web Sitesi’nin düzgün çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım ya da işlemi farklı bir şekilde kullanmamayı; (v) bu Web Sitesi’nin düzgün çalışmasını etkileyebilecek farklı bir girişimde bulunmamak.

Size açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tutuyoruz.

Gizlilik ve Veri Kullanma İzni

Sitemizi ziyaretiniz esnasında elde ettiğimiz bilgiler, Gizlilik Politikamıza tabidir. Gizlilik Politikamız, bize verdiğiniz verilerin, söz konusu bilgilerle ilgili haklarınız da dahil olmak üzere, toplamamız ve kullanmamızdan bahsetmektedir. Lütfen verilerin nasıl ele alındığına ilişkin olarak Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

Elektronik İletişimler

Bizimle Web Sitesi ya da e-posta gibi diğer elektronik ortamlar üzerinden iletişim kurduğunuz zaman, sizinle yerel yasalara tabi olarak iletişim kurabileceğimizi; bu tür iletişimlerin size elektronik olarak temin ettiğimiz bildirimler, açıklamalar, anlaşmalar ve diğer iletişimler olduklarını; bunların yazılı iletişime eşdeğer olduklarını ve iletişimi gönderen tarafça yazılmış ve imzalanmış olanlarla aynı güç ve etkiye sahip olduklarını kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcı İçeriğinin Saklanması

Web Sitesi’nde, Kullanıcı İçeriğinin Saklanması için bir azami sınır koyabiliriz. Azami saklama süresinin korunmasına yönelik olarak Kullanıcı İçeriklerinin silinmesi veya saklanmasında meydana gelen herhangi bir hatanın yol açabileceği kayıp ve zararlarınızdan sorumlu değiliz.

Bir mobil cihaz aracılığıyla Web Sitesi’ne gönderdiğiniz tüm Kullanıcı İçeriği’nin söz konusu mobil cihazda depolanmış olacağını unutmayın. Mobil cihazınızın emniyet ve güvenliği, içeriğindeki bilgi ve materyaller tamamen sizin sorumluluğunuz altındadır.

İlave Koşullar

Site Sahibi, Web Sitesi’nin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya Web Sitesi’ne erişimin kesintisiz, güncel, güvenli veya hatasız olacağını veya varsa bu kusurların giderileceğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site Sahibi, Web Sitesi’nin kullanımından elde edilecek sonuçlara ilişkin olarak ya da Web Sitesi’nden alınabilecek bilgilerin doğruluğu, kalitesi veya güvenilirliğine ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemektedir.

İndirilen herhangi bir materyal ve/veya veri veya Web Sitesi’nin kullanımı yoluyla elde edilen bilgilerin, riski size ait olmak üzere kullanıldığını ve bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir hasar veya bu materyal ve/veya verilerin yüklenmesinden doğacak veri kaybından dolayı tek sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Site Sahibi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak, aldığınız hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmemiş hiçbir garantiyi kapsamaz.

Sorumlulukların Sınırlandırılması

Hiçbir şart altında, Site Sahibi, tedarikçileri veya temsilciliklerinin, kar kaybı, itibar kaybı, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı, hasarlar için yükümlü tutulmayacağını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. İşbu sınırlandırmalar; Site Sahibi söz konusu zararlara ilişkin olarak bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın ve herhangi bir çözümün gerekli amaçlarına ilişkin ihmallere rağmen uygulanacaktır. Bu yükümlülüklerden hariç tutulma yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.

Ticari Marka Bildirimleri

Bu Web Sitesi’nde gösterilen ticari isimler ve markalar, Site Sahibi, iştirakleri veya üçüncü parti sahiplerinin mülkiyetindedir. Site Sahibi’nin mülkiyetinde olan herhangi bir ticari marka veya hizmet markasını, önceden yazılı iznimizi almadan, sergileyemez ya da kullanamazsınız. Bu Web Sitesi’nde gösterilen ticari marka veya hizmetleri, sahibinin yazılı iznini önceden almadan, sergileyemez ya da kullanamazsınız.

Web Sitesi'nin Değiştirilmesi ve Kaldırılması

Web Sitesi’ni kullanılabilir halde tutabilmek için gerekli tüm çabayı göstereceğiz, ancak zaman zaman, haber vermeksizin, geçici veya kalıcı olarak, Web Sitesi’ni veya bir kısmını durdurabilir, kısıtlayabilir, değiştirebilir ya da sonlandırabiliriz. Söz konusu eylemler sonucunda maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar ve kaybınızdan biz sorumlu olmayacağız.

Sonlandırma

İşbu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz de dahil olmak üzere, geçerli bir nedenimiz olduğu takdirde, önceden haber vermeksizin, Web Sitesi’ni kullanmanızı veya erişiminizi engelleyebilir ve Kullanıcı içeriğinizin tamamını ya da bir kısmını silebiliriz. Bu koşullar altında, Web Sitesi’ni kullanmanızın sonlandırılmasına bağlı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarar ve kaybınızdan biz sorumlu olmayacağız. Son verme durumunda, işbu Anlaşma içindeki, Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisansları, Tazminat, Teminatların Reddi, Sorumlulukların Sınırlandırılması hükümlerinin geçerliliğinin, herhangi bir fesih durumunda devam edeceğini kabul etmiş olursunuz.

Üçüncü Parti Sitelerine Bağlantılar

Bu Web Sitesi üçüncü parti web sitelerine bağlantılar ya da referanslar içerebilir. Bu bağlantılar sadece size kolaylık sağlamak amacını taşımaktadır. Bu Web Sitesi’nde yer alan, kaynak gösterilen, içinde yer aldığı, bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi’ne bağlantılı, herhangi bir üçüncü parti bilgisi, materyali veya içeriği tarafından açıkça veya ima yoluyla ifade edilen üçüncü parti ürünleri, hizmetleri ya da bilgileri onaylanmamıştır ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Bu bağlantılarda yer alan içerikler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan metinlerden farklı olabileceği gibi ve bu içerikler sitelerin Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine uygun olmayabilir. Söz konusu site veya mülklerin bu sitede yer alması ya da bağlantısının olması, Şirket’in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Diğer web sitelerine bağlantılar ya da aksi şekilde kendi web siteleri tarafından sunulan her türlü bilgi, veri, görüş, öneri, ürün ve hizmetler tamamen söz konusu üçüncü partilerindir, Site Sahibi’nin değildir ve bu üçüncü parti web sitelerini kullanmanız durumunda, söz konusu web sitelerinin gizlilik politikalarına ve kullanım koşullarına tabi olursunuz.

Tazminat

Site Sahibini ve iştiraklerini ve bunların ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, vekillerini ve diğer temsilcilerini, (a) bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz; (b) bu Web Sitesi’ne sınırlama olmaksızın sizin tarafınızdan bilgi veya materyalin yerleştirilmesi veya aktarımı da dahil olmak üzere bu Web Sitesi’ni kullanmanız; ve (c) Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddia veya suçlamalar sonucunda veya bunlarla ilgili tüm yasal ücret ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü iddia, yükümlülük, zarar ve masrafları tazmin edeceğinizi ve sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Bu Koşullardaki Değişiklikleri

İşbu Kullanım Koşulları’nda, kendi takdir yetkimizde olmak üzere, bu Web Sitesi’ndeki Kullanım Koşulları’nı güncelleyerek ve Kullanım Koşulları’nın yeni sürümünün etkinlik tarihini de belirterek, zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. İşbu Kullanım Koşulları’nın üzerindeki “Son Değişiklik” tarihi, son değişikliğin yapıldığı zamanı göstermektedir. Bu değişiklikler sonrasında Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Dolayısıyla, işbu Web Sitesi’ni her ziyaret ettiğinizde Anlaşmanın yeni bir sürümünün yayınlanıp yayınlanmadığını görmek için kontrol etmeniz gerekmektedir. Kullanım Koşulları’nın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, “SON GÜNCELLEME TARİHİ”ne bakınız.

İletişim Bilgisi

İşbu Kullanım Koşulları veya Web Sitesi ile ilgili soru veya kaygınız varsa, bu Web Sitesi’nin “Bize Ulaşın” bölümünde veya Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Anlaşmanın Bölünebilirliği

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir bölümü veya hükmünün yasasa aykırı, geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu kısmı Kullanım Koşulları’ndan ayrı olarak kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Geçerliliğini Sürdürmesi

Tüm Bölümleri Web Sitesi’nin kullanım hakkının feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu websitesi Türkiye Cumhuriyeti kanunları esas alınarak hazırlanmıştır. Diğer ülkelerin, Türkiye’den farklı yasaları, yasal gereklilikleri, ya da tıbbi uygulamaları olabilir. İşbu Anlaşma ve Web Sitesi’nden veya işbu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir yükümlülükten ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, hukukun çatışması prensiplerinin uygulanmasına ihtiyaç duyulmadan, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır. Site Sahibi ve sizin aranızdaki, Anlaşma ile ilgili herhangi bir yasal işlem veya dava, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti’de yerleşik yetkili bir mahkemeye getirilecektir ve siz de bu tür mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ediyorsunuz.

E-bültenimize abone olun

Sadece bir dakikanızı alacak!

Kontakt lens kullanımı ve bakımı ile ilgili size yardımcı olabilecek ipuçları ve pratik bilgiler için tıklayın.

Dipnotlar

Tüm ACUVUE® Marka Kontakt Lensler, zararlı UV ışınlarının gözünüze ve korneanıza ulaşmasına karşı korumaya yardım olan Sınıf-1 ve Sınıf-2 UV-blokajına sahiptir. UV bloke edici kontakt lensler gözü veya çevresindeki alanları tamamen kapatmadıkları için, UV bloke edici güneş gözlüklerinin yerini alamazlar. UV geçirgenliği -1.00D lens ile ölçülmüştür.

Doğru kullanım, bakım ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Göz Doktorunuzla görüşün ve Johnson & Johnson Vision websitesinde bulunan Kullanım Talimatlarını okuyun www.e-ifu.com

2024PP10513

ACUVUE

Sağlık Profesyonelleri ile etkileşim konusunda AdvaMed Etik Kurallarını destekliyoruz.

Advamed Logo

© Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2024. Tüm hakları saklıdır. Johnson & Johnson Vision, Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bir şubesidir.
Bu web sitesi, içeriğinden sorumlu Türkiye Johnson & Johnson Sihhi Malzeme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yayınlanmaktadır. Bu site, Türkiye sınırları içinde yaşayan kişilerin kullanımına yöneliktir.
Kontakt lensler medikal cihazdır. Bu site içeriğinde yer alan hiçbir husus hekim tavsiyesi yerine geçmez. Kontakt lens kullanmaya başlamadan önce mutlaka göz hekimine danışmalı, satın almaya karar verdiğinizdeyse sadece göz hekiminizin yazdığı reçete ile optisyenlik müessesesinden alınmalıdır.