Péče o stárnoucí oči

Dr. Giovanna Olivaresová, OD, FAAO; ředitelka péče o zrak a firemní autorka ve společnosti Johnson & Johnson

S přibývajícím věkem je jedna věc jasná: změny jsou neustálé. Mění se kariéra, vztahy, koníčky i názory. Oči nejsou žádnou výjimkou. Pochopení toho, jak se oči mění, tě může uchránit před nepříjemným překvapením a z dlouhodobého hlediska ti pomůže lépe pečovat o svůj zrak. V tomto příspěvku se budeme zabývat běžnými očními problémy souvisejícími s věkem a poskytneme ti jednoduché tipy, které ti pomohou udržet oči v průběhu času zdravé.Oční problémy související s věkem

1. Presbyopie

Tento běžný, přirozený stav ovlivňuje schopnost ostře vidět předměty na blízko. Stává se to každému – s přibývajícím věkem je čočka uvnitř oka méně pružná, takže je obtížnější zaostřit během činností na blízko, jako je čtení nebo používání telefonu. Typickým příznakem presbyopie je, když někdo drží telefon nebo třeba jídelní lístek na vzdálenost paže.

Zjistit více informací o presbyopii

2. Šedý zákal (katarakta)

K šedému zákalu dochází, když se čočka uvnitř oka zakalí. To vede k rozmazanému vidění a zhoršenému vnímání kontrastu a barev. Šedý zákal je přirozený stav, který se často objevuje s přibývajícím věkem. Pokud začne bránit každodenním činnostem, lze jej léčit chirurgicky. Měl/a bys také pravidelně chodit na oční prohlídky k očnímu specialistovi a poradit se s ním, pokud si všimneš nějakých příznaků.

3. Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

VPMD je hlavní příčinou ztráty zraku u seniorů. Postihuje makulu, část sítnice, která je zodpovědná za ostré centrální vidění. Mezi příznaky patří rozmazané nebo zkreslené vidění, vidění rovných čar jako vlnitých a v pokročilejších stadiích se s ní pojí i potíže s rozpoznáváním tváří.

4. Zelený zákal (glaukom)

Tato skupina očních onemocnění může v důsledku zvýšeného tlaku v oku vést k poškození zrakového nervu. Může způsobit postupnou trvalou ztrátu periferního vidění, a pokud se neléčí, může vést k úplné ztrátě zraku a slepotě. Léčba obvykle zahrnuje použití očních kapek ke snížení nitroočního tlaku. V případě jakýchkoli příznaků a před zahájením léčby se vždy poraď s očním specialistou.

Zjistit více informací o zeleném zákaluRady pro zdravé stárnoucí oči

1. Pravidelné oční prohlídky

Nejméně jednou ročně si naplánuj komplexní oční prohlídku u očního specialisty. Pravidelné prohlídky mohou včas odhalit příznaky očních onemocnění souvisejících s věkem a pomoci je účinně zvládnout. Například včasná diagnostika věkem podmíněné makulární degenerace a zeleného zákalu je zásadní pro prevenci ztráty zraku. Komplexní oční vyšetření může také odhalit nediagnostikovaná systémová onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a cukrovka.

2. Zdravý životní styl

Zdraví očí může podpořit vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu a omega-3 mastné kyseliny. Riziko očních onemocnění může snížit také fyzická aktivita a udržování zdravé hmotnosti.

3. Ochrana očí

S časným vznikem šedého zákalu se pojí dlouhodobé vystavení UV záření. Používej sluneční brýle, které blokují 100 % UV záření, a chraň tak své oči před škodlivým slunečním zářením. Při činnostech, které mohou způsobit poranění očí, například při práci se dřevem nebo na zahradě, používej ochranné brýle.

4. Zanechání kouření

Kouření je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje očních onemocnění souvisejících s věkem, jako je věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) a šedý zákal. Zanechání kouření může výrazně zlepšit zdravotní stav tvých očí.

5. Odpočinek pro oči

Při delším používání digitálních zařízení nebo čtení si dělej pravidelné přestávky, aby si oči odpočinuly. Dodržuj pravidlo 20-20-20: každých 20 minut na 20 sekund odvrať zrak od obrazovky a zahleď se na předměty v různé vzdálenosti kolem sebe.
Pokud pochopíme změny, ke kterým dochází v našich stárnoucích očích, a budeme se řídit těmito jednoduchými tipy, můžeme o svůj zrak s přibývajícím věkem lépe pečovat. Na zdravé stárnoucí oči plné života!

O autorce

Giovanna E. Olivares, OD, FAAO

O autorce

Giovanna E. Olivares, OD, FAAO je Global Director, Specialty Platforms Research & Development, ve společnosti Johnson & Johnson Vision Care (JJVC). V této funkci je zodpovědná za dohled nad strategií, návrhem a vývojem nových produktů na podporu globálních platforem společnosti pro astigmatismus a presbyopii.

V roce 2017 pod jejím vedením společnost Johnson & Johnson Vision Care uvedla na trh produkty ACUVUE® Oasys 1-Day with Hydroluxe for Astigmatism a ACUVUE® Vita® for Astigmatism, které splňují potřeby našich pacientů. V roce 2021 její tým uvedl na trh ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL s designem optimalizovaným pro různé velikosti zornic (PUPIL OPTIMISED DESIGN).

Nedávno, v září 2022, uvedla na trh kontaktní čočky ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, které kombinují technologie TearStable a světelný filtr OptiBlue a poskytují jedinečný výkon pro pacienty s presbyopií.

Dr. Olivares nastoupila do společnosti Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v roce 2004 jako Senior Manager skupiny R&D Design Clinical Research Group v oblasti výzkumu a vývoje. V této funkci vedla multidisciplinární skupinu zahrnující optometristy, oftalmology, zrakové vědce a biostatistiky, kteří byli zodpovědní za vývoj nových inovativních produktů kontaktních čoček a klinické metodiky. Pod jejím vedením skupina uvedla na trh několik značek včetně ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM. Pod jejím vedením byl vyvinut první validovaný dotazník pro pacienty JJVC, CLUE (Contact Lens User Experience).

V roce 2010 byla jmenována do funkce Director of Professional Education, kde zodpovídala za vývoj inovativních vzdělávacích programů napříč spektrem studentů, očních specialistů, konzultantů pro odborné záležitosti a obchodních a marketingových organizací společnosti.

Před nástupem do společnosti JJVC působila Dr. Olivares jako Director of Clinical and Professional Development ve společnosti Unilens Corp. USA, kde vyvíjela návrhy kontaktních čoček pro korekci presbyopie. Kromě toho vykonávala praxi v oftalmologické ordinaci, soukromé optometrické praxi, maloobchodní optice a jako technický lékařský konzultant v TLC, centru pro lasikovou chirurgii. Dr. Olivares získala bakalářský titul na Rochester University a titul OD na State University of New York (SUNY). Následně absolvovala postdoktorandské studium v oboru řízení očních onemocnění na SUNY College of Optometry. Poté nastoupila na fakultu SUNY jako Assistant Professor s klinickou a didaktickou výukou v oblastech kontaktních čoček, očních onemocnění, dětského/binokulárního vidění a primární péče.

Dr. Olivares je členkou American Academy of Optometry, je autorkou řady vědeckých článků a přednáší na univerzitách na mezinárodní úrovni o technologii kontaktních čoček a jejich úspěšném používání.

Související příspěvky

Rozpoznání a řešení presbyopie

Přečti si, co je presbyopie a nauč se rozpoznat její příznaky. Objev řešení, která ti pomohou udržet si jasné vidění a zachovat tvůj současný životní styl.

Čtyři způsoby, jak mohou digitální obrazovky ovlivnit zdraví našich očí a jak je chránit

Přečti si, jak mohou digitální obrazovky ovlivnit zdraví tvých očí. Získej odborné tipy, jak své oči chránit, aby ses vyhnul/a například únavě očí z obrazovek.

Reference a důležitá upozornění:

Důležité informace pro nositele kontaktních čoček: Kontaktní čočky ACUVUE® jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Zda jsou pro tebe kontaktní čočky vhodné, určí oční specialista. Ačkoli je to ojedinělé, mohou se při nošení kontaktních čoček objevit závažné oční problémy. Abys těmto problémům předešel/předešla, dodržuj plán nošení a výměny a pokyny pro správnou péči o kontaktní čočky. Kontaktní čočky nenos, pokud máš oční infekci, jakékoli oční nebo systémové onemocnění, které může ovlivnit oko, nebo pokud jsi alergický/á na některé složky. Pokud pocítíš oční diskomfort, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí nebo jiné oční problémy, čočky vyjmi a okamžitě kontaktuj svého očního specialistu. Pro podrobné informace, včetně varování a bezpečnostních opatření, si pečlivě přečti návod k použití a informace vztahující se k bezpečnému používání kontaktních čoček, které jsou k dispozici na webových stránkách www.e-ifu.com/patient/cs/.

2024PP05870

ACUVUE

Podporujeme etický kodex AdvaMed pro interakci se zdravotnickými pracovníky.

Advamed Logo

© Johnson & Johnson, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato stránka je publikována společností Johnson & Johnson, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Walterovo náměstí 329/1, 158 00, IČ: 41193075, DIČ: CZ41193075, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4711, která je výhradně zodpovědná za její obsah. Je určená k používání osobami s pobytem v České republice.
ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day, TearStable Technology, OptiBlue Light Filter, HYDRACLEAR® a HydraLuxe jsou ochrannou známkou společnosti Johnson & Johnson Medical Limited. Logo Transitions je ochrannou známkou společnosti Transitions Optical Limited. © Johnson & Johnson, s.r.o., 2024.
Naposledy změněno: 10/5/2024.