Brugsanvisning

Forstå symbolerne og det officielle instruktionsmateriale til alle ACUVUE® kontaktlinser. Der kan forekomme yderligere symboler i din lokale brugsanvisning. 

Følgende symboler kan forekomme på emballage til ACUVUE® kontaktlinser:

Symbol

Titel

Definition

Referencer #

Fabrikant
Angiver producenten af medicinsk udstyr som defineret i EU-direktiverne 0/385/EEC, 93/42/EEC og 98/79/EC.
5.1.1
Autoriseret repræsentant i den Europæiske Union
Angiver den autoriserede repræsentant i det Europæiske Fællesskab/den Europæiske Union.
5.1.2
Fremstillingsdato
Angiver datoen, hvor det medicinsk-teknisk produktet blev fremstillet.
5.1.3
Sidste anvendelsesdato (udløbsdato)
Angiver den dato, hvorefter det medicinsk-teknisk produktet ikke længere skal bruges.
5.1.4
Batchkode
Angiver producentens batch-kode, så partiet kan identificeres.
5.1.5
Importør i Det Europæiske Fællesskab
Angiver den enhed, der importerer det medicinske udstyr lokalt.
5.1.8
Steriliseret med dampvarme
Angiver, at et medicinsk-teknisk produkt er steriliseret med dampvarme eller tørvarme.
5.2.5
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget og se brugsanvisningen.
5.2.8
Enkelt sterilt barrieresystem
Angiver et enkelt sterilt barrieresystem.
5.2.11
Opbevares beskyttet mod direkte sollys
Angiver, at det medicinske udstyr skal beskyttes mod lyskilder.
5.3.2
Må ikke genbruges (engangsbrug)
Angiver et medicinsk-teknisk produkt, der er beregnet til engangsbrug.
5.4.2
Se brugsvejledningen
Angiver behovet for, at brugeren skal læse brugsanvisningen før brug.
5.4.3
Forsigtig
Angiver, at der skal udvises forsigtighed ved betjening af udstyret eller betjeningspanelet i nærheden af det sted, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver opmærksomhed eller handling fra brugerens side for at undgå uønskede følgevirkninger.
5.4.4
Indeholder farlige stoffer
Angiver, at det medicinske udstyr indeholder stoffer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR), eller stoffer med hormonforstyrrende virkning.
5.4.10
Medicinsk udstyr i den Europæiske Union
Angiver, at produktet er medicinsk udstyr.
5.7.7

Oplysningerne i denne ordliste stammer fra ISO 15223-1:2021 Medical Devices - Symboler, der skal anvendes med etiketter til medicinsk udstyr, mærkning og information, der skal leveres - del 1: Generelle krav. Yderligere symboler findes i brugsanvisningen. www.e-ifu.com 

Brugsanvisning

Endagslinser

1-DAY ACUVUE® MOIST 

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL  

ACUVUE® OASYS 1-Day 

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL 

Brugsanvisning

Flerdagslinser

ACUVUE® OASYS 

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM 

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 

Brugsanvisning

Vigtig information til kontaktlinsebrugere: ACUVUE® kontaktlinser kan bruges til synskorrektion. En øjenspecialist vil fastslå, om kontaktlinser er noget for dig. Selvom det sjældent sker, kan der opstå alvorlige øjenproblemer i forbindelse med brug af kontaktlinser. For at hjælpe med at undgå disse problemer, skal du følge brugs- og udskiftningsplanerne samt anvisningerne for korrekt pleje af linser. Bær ikke kontaktlinser, hvis du har en øjeninfektion, en øjensygdom eller systemisk sygdom, der kan påvirke øjet, eller hvis du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne. Hvis du oplever ubehag i øjet, kraftig tåredannelse, synsforandringer, rødme eller andre øjenproblemer, skal du straks fjerne kontaktlinsen og kontakte din øjenspecialist. For detaljeret information om korrekt brug, pleje, advarsler og forholdsregler, tal med din øjenspecialist, og læs nøje brugsanvisningen på Johnson & Johnson-hjemmesiden www.e-ifu.com. For yderligere information besøg vores ACUVUE® hjemmeside.

2024PP10463 

ACUVUE

© Johnson & Johnson Vision Care Ireland Unlimited Company (UC). 2024. Alle rettigheder forbeholdt. Dette internetsted publiceres af Johnson & Johnson, som alene er ansvarlig for indholdet. Det er tiltænkt brugere i Danmark. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, TearStable og OptiBlue er varemærker tilhørende Johnson & Johnson. Tredjeparts varemærker, der anvendes heri, tilhører deres respektive ejere. Last updated 30/04/2024.