Käyttöohjeet

Tutustu kaikkien ACUVUE®-piilolinssien virallisiin ohjemateriaaleihin sekä niissä ja piilolinssipakkauksissa esiintyviin merkkeihin. Paikallisissa käyttöohjeissa voi olla myös muunlaisia symboleita.

ACUVUE®-piilolinssipakkauksissa voi olla seuraavia merkkejä.

Symboli

Määritelmä

Merkitys

Viite #

Valmistaja
Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan, sellaisena kuin se on määritelty EU-direktiiveissä 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY
5.1.1
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
Osoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä
5.1.2
Valmistuspäivämäärä
Ilmaisee lääketieteellisen tuotteen valmistuspäivämäärää
5.1.3
Viimeinen käyttöpäivämäärä
Ilmaisee ajankohdan jonka jälkeen lääketieteellistä tuotetta ei tule käyttää
5.1.4
Eränumero
Ilmaisee valmistajan eränumeroa, jonka avulla tuote-erä voidaan tunnistaa
5.1.5
Maahantuoja Euroopan yhteisössä
Osoittaa maahantuojan, joka tuo lääkinnällisen laitteen alueelle
5.1.8
Sterilointi höyrylämpökäsittelyllä
Ilmaisee, että lääketieteellinen tuote on steriloitu höyrylämpökäsittelyllä
5.2.5
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Katso käyttöohjeet
5.2.8
Osoittaa yksinkertaisen steriilin sulkujärjestelmän
Osoittaa yksinkertaisen steriilin sulkujärjestelmän
5.2.11
Älä säilytä suorassa auringonvalossa
Osoittaa lääkinnällisen laitteen, joka on suojattava auringonvalolta
5.3.2
Ei saa käyttää uudelleen (kertakäyttöinen)
Ilmaisee, että lääketieteellinen tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön
5.4.2
Katso käyttöohjeet
Ilmaisee, että käyttäjän tulisi katsoa tarkempia ohjeita käyttöohjeesta
5.4.3
Varoitus
Osoittaa, että varovaisuus on tarpeen, kun laitetta tai hallintalaitetta käytetään symbolin sijaintipaikan läheisyydessä, tai että tämänhetkinen tilanne edellyttää käyttäjän tietoisuutta tai käyttäjän toimia ei-toivottujen seurausten välttämiseksi
5.4.4
Sisältää vaarallisia aineita
Osoittaa lääkinnällisen laitteen, joka sisältää aineita, jotka voivat olla syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia (CMR), tai aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia
5.4.10
Lääkinnällinen laite Euroopan yhteisössä
Osoittaa, että tuote on lääkinnällinen laite
5.7.7

Tässä sanastossa esitetyt tiedot ovat standardista ISO 15223-1:2021 Medical Devices - Lääkinnällisten laitteiden merkinnöissä, merkinnöissä ja toimitettavissa tiedoissa käytettävät symbolit - Osa 1: Yleiset vaatimukset. Lisäsymbolit näkyvät Käyttöohjeissa. 
www.e-ifu.com

Tutustu potilasoppaisiin (käyttöohjeet)

Kertakäyttöpiilolinssit

1-DAY ACUVUE® MOIST

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS 1-Day

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL

Käyttöohjeet

Jatkuvakäyttöinen

ACUVUE® OASYS

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

Käyttöohjeet

Tärkeää tietoa piilolinssien käyttäjille: ACUVUE®-piilolinssejä voidaan käyttää näön korjaamiseen. Näönhuollon ammattilainen selvittää, sopivatko piilolinssit sinulle. Joissain harvinaisissa tapauksissa piilolinssien käyttö voi johtaa vakaviin silmäongelmiin. Noudata ongelmien välttämiseksi asianmukaisia käyttö- ja vaihtoaikatauluja sekä linssien hoito-ohjeita. Älä käytä piilolinssejä, jos sinulla on silmätulehdus, mikä tahansa silmäsairaus tai mahdollisesti silmään vaikuttava systeeminen sairaus tai jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle. Jos silmissä esiintyy epämukavaa tunnetta, ylenmääräistä kyynelvuotoa, näön muutoksia, punoitusta tai muita ongelmia, poista linssi ja ota välittömästi yhteys näönhuollon ammattilaiseen. Kysy näönhuollon ammattilaiselta tarkempia ohjeita oikeanlaisesta käytöstä, hoidosta, varoituksista ja varotoimista ja lue huolella käyttöohjeet Johnson & Johnson kotisivulta www.e-ifu.com. 2024PP10463

ACUVUE

© Janssen Cilag OY. 2024. Kaikki oikeudet pidätetään. ACUVUE ® tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Ilmoitettu laitos no. 2797. Tämän sivuston on julkaissut Janssen Cilag OY, joka on yksinomaan vastuussa sen sisällöstä. Se on tarkoitettu asukkaille aluella Suomi. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, EYE-INSPIRED, TearStable ja OptiBlue tuotteet ovat Johnson & Johnsonin tuotemerkkejä. Tällä sivustolla käytetyt kolmansien tahojen tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Last updated 30/04/2024.