Bruksanvisning

Forstå symbolene og det offisielle instruksjonsmateriellet for alle kontaktlinser fra ACUVUE®. Ytterligere symboler kan finnes i din lokale bruksanvisning. 

Følgende symboler kan forekomme på emballasjen til kontaktlinser fra ACUVUE®:

Symbol

Tittel

Definisjon

Referanse #

Produsent
Angir produsenten av det medisinsk-tekniske produktet, som definert i EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF
5.1.1
Autorisert representant i Den europeiske union
Angir autorisert representant i Det europeiske fellesskap
5.1.2
Produksjonsdato
Angir datoen da det medisinsk-tekniske produktet ble produsert
5.1.3
Brukes innen (utløpsdato)
Angir datoen da det medisinsk-tekniske produktet ikke lenger skal brukes
5.1.4
Lotnummer
Angir produsentens lotnummer slik at partiet kan identifiseres
5.1.5
Importer i det Europeiske Fellesskap
Angir enheten som importerer det medisinsk-tekniske produktet til lokaliteten
5.1.8
Sterilisert med damp eller tørr varme
Angir at et medisinsk-teknisk produkt er sterilisert med dampvarme eller tørrvarme
5.2.5
Ikke bruk hvis emballasjen er skadet
Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet, og brukeren skal se i bruksanvisningen for ytterligere informasjon.
5.2.8
Enkelt sterilt barrieresystem
Angir et enkelt sterilt barrieresystem
5.2.11
Må ikke oppbevares i direkte sollys
Angir et medisinsk-teknisk produkt som må beskyttes mot lyskilder
5.3.2
Ikke bruk flere ganger (engangsbruk)
Angir et medisinsk-teknisk produkt som er beregnet for engangsbruk
5.4.2
Se bruksanvisningen
Indikerer at brukeren må se bruksanvisningen for bruk
5.4.3
Forsiktig
Angir at en må være forsiktig når en bruker utstyret eller kontrollen i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever oppmerksomhet eller handling fra brukeren for å unngå uønskede konsekvenser.
5.4.4
Inneholder farlige stoffer
Angir et medisinsk-teknisk produkt som inneholder stoffer som kan være kreftfremkallende, mutagene, forplantningsskadelige (CMR) eller stoffer med hormonforstyrrende egenskaper
5.4.10
Medisinsk utstyr i Den europeiske union
Angir at enheten er et medisinsk-teknisk produkt.
5.7.7

Tnformasjonen som presenteres i denne ordboken er hentet fra ISO 15223-1:2021 Medical Devices – Symboler for medisinsk utstyr med informasjon som skal leveres av produsenten – Del 1: Generelle krav. Flere symboler er angitt i bruksanvisningen. www.e-ifu.com

Bruksanvisning

Endagslinser

1-DAY ACUVUE® MOIST 

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL  

ACUVUE® OASYS 1-Day 

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL 

Bruksanvisning

Flerdagslinser

ACUVUE® OASYS 

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM 

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 

Bruksanvisining

Viktig informasjon for kontaktlinsebrukere: ACUVUE® kontaktlinser kan brukes til synskorreksjon. En øyespesialist vil avgjøre om kontaktlinser passer for deg. Selv om det er sjelden, kan man utvikle alvorlige øyeproblemer ved bruk av kontaktlinser. For å hjelpe til å unngå disse problemene, følg bruks- og utskiftingsplanen og instruksjonene om riktig stell av linser. Ikke bruk kontaktlinser hvis du har en øyebetennelse, øyesykdom eller systemisk sykdom som kan påvirke øyet, eller hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. Hvis du får ubehag i øyet, tåreflod, synsforandringer, rødhet eller andre øyeproblemer, må du fjerne linsene og kontakte øyespesialisten umiddelbart. For detaljert informasjon om riktig bruk, stell, advarsler og forholdsregler, snakk med øyespesialisten din og les nøye bruksanvisningen på Johnson & Johnson hjemmesiden https://www.e-ifu.com/

2024PP10463

ACUVUE

© Janssen-Cilag AS. 2024. Med enerett. Utgiveren av dette nettstedet er Janssen-Cilag AS, en del av Johnson & Johnson, som er eneansvarlig for innholdet. Det er ment for bruk av innbyggere i Norge. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, TearStable, OptiBlue, LACREON®, HydraLuxe® og EYE-INSPIRED er varemerker som tilhører Johnson & Johnson. Tredjeparts varemerker brukt heri er varemerkene til deres respektive eiere. Sist oppdatert 30/04/2024.