ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

Multifokale flerdagslinser

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL-kontaktlinser

Klart syn trenger ikke høre fortiden til når du når førtiårene! ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL benytter en unik optisk teknologi1 spesielt utformet for overlegen synsytelse.+1

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL-kontaktlinser

Multifokale flerdagslinser

Klart syn trenger ikke høre fortiden til når du når førtiårene! ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL benytter en unik optisk teknologi1 spesielt utformet for overlegen synsytelse.+1

Hva gjør disse kontaktlinsene spesielle?

Optimalisert for øynene dine

Disse multifokale linsene optimerer den optiske designen til pupillstørrelsen din1 for å tilby skarpt og klart syn på alle avstander.4

ACUVUE® OASYS kontaktlinsefamilie er uovertruffen når det gjelder komfort i 29 kliniske studier

HYDRACLEAR® PLUS teknologi bidrar til å stabilisere tårefilmen, minimere tørrhet og bevare fuktighet.***5

Innebygget UV-blokkering**

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL er UV-blokkerende kontaktlinser med klasse 1 UV-blokkering.**6

Praktisk emballasje

Flerdagslinser kommer i pakker med 6 kontaktlinser.

Mer å tenke på

Presbyopi – årsaker, symptomer og korrigering

Du er ikke alene, alle opplever at synet endrer seg når de blir eldre.

Les mer

Slik tar du best mulig vare på øynene dine

Finn ut hvorfor synsundersøkelser er viktige og hva du kan gjøre for å bidra til å holde øynene friske.

Øyehelse

Synsproblemer forklart

Lær mer om problemene som påvirker øynene, som blant annet nærsynthet og skjeve hornhinner.

Finn ut mer

Hvorfor velge ACUVUE®?

Se hvorfor ACUVUE® er det mest betrodde merket blant øyespesialister globalt.§8

Se hvorfor

ACUVUE[^®] OASYS 1-Day MAX MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL

Prøv ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for skarpt, klart syn på alle avstander og under alle lysforhold†3 – pluss komfort hele dagen~3

** Alle ACUVUE® kontaktlinser har UV-blokkering som bidrar til å beskytte mot at skadelige UV-stråler kommer inn i hornhinnen og inn i øyet. UV-absorberende kontaktlinser er IKKE en erstatning for beskyttende UV-absorberende øyebeskyttelse, for eksempel UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, fordi de ikke dekker hele øyet og det omkringliggende området. UV-stråling målt med -1,00 linse.

***JJV Data on File 2021. n = 105, standard feilmargin er 3 % for kombinerte svar «Svært enig» eller «Litt enig» 

+ Sammenlignet med tidligere JJV multifokal design, teknologi som er optimalisert for begge parametre for refraksjonsfeil og ekstra styrke for flere ulike synsavstander og lysforhold. 

~n=378, † n=172 

‡ ClinicalTrials.gov er et nettsted som forvaltes av NIH. De 29 kliniske studiene evaluerte subjektiv komfort som et primært eller sekundært endepunkt for ACUVUE® OASYS 2-ukerslinser, ACUVUE® OASYS 1-Day-linser og ACUVUE® OASYS MAX 1-Day-linser, kontra konkurrentenes produkter. Gjennomgang utført per 31. oktober 2023 

§ Spørreundersøkelse bland 1005 øyespesialister i markeder som representerer over 70% av kontaktlinsesalget fra USA, Storbritannia, Japan, Sør-Korea, Kina, Frankrike og Tyskland, gjennomført 11/2023 til 12/2023 

1. JJV Data on file 2022. CSM- ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN Technology: JJVC contact lenses, design features, and associated benefits.                                 

2. JJV-data on Files 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Påstander om passform og ytelse. 

3. JJV Data on File 2022. Subjective Stand-Alone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses - Exploratory Meta-analysis. 

4. JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims. 

5. JJV Data on File 2018. Similarities between Mucin and Poly(N-Vinyl Pyrrolidone) (PVP). 

6. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable Technology Brand Contact Lenses 

7. JJV Data on File 2020. Material Properties: ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Contact Lenses and Competitor Reusable Multifocal Contact Lenses. 

8. JJV Data on File 2023. Data Substantiation for ACUVUE Claims Globally_DEC2023 Berntsen DA, Hickson-Curran SB, Jones LW, et al. Subjective Comfort and Physiology with Modern Contact Lens Care Products. Optom Vis Sci. 2016,93(8):809-819.  

Viktig informasjon for kontaktlinsebrukere: ACUVUE® kontaktlinser kan brukes til synskorreksjon. En øyespesialist vil avgjøre om kontaktlinser passer for deg. Selv om det er sjelden, kan man utvikle alvorlige øyeproblemer ved bruk av kontaktlinser. For å hjelpe til å unngå disse problemene, følg bruks- og utskiftingsplanen og instruksjonene om riktig stell av linser. Ikke bruk kontaktlinser hvis du har en øyebetennelse, øyesykdom eller systemisk sykdom som kan påvirke øyet, eller hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene. Hvis du får ubehag i øyet, tåreflod, synsforandringer, rødhet eller andre øyeproblemer, må du fjerne linsene og kontakte øyespesialisten umiddelbart. For detaljert informasjon om riktig bruk, stell, advarsler og forholdsregler, snakk med øyespesialisten din og les nøye bruksanvisningen på Johnson & Johnson hjemmesiden www.e-ifu.com.

2024PP09493 

ACUVUE

© Janssen-Cilag AS. 2024. Med enerett. Utgiveren av dette nettstedet er Janssen-Cilag AS, en del av Johnson & Johnson, som er eneansvarlig for innholdet. Det er ment for bruk av innbyggere i Norge. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, HYDRACLEAR®, TearStable, OptiBlue, LACREON®, HydraLuxe® og EYE-INSPIRED er varemerker som tilhører Johnson & Johnson. Tredjeparts varemerker brukt heri er varemerkene til deres respektive eiere. Sist oppdatert 30/04/2024.