Viktig säkerhetsinformation

Viktig information för bärare av kontaktlinser

ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig.

Hur ska jag använda mina linser?

Följ användnings- och utbytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel, som du får av din ögonspecialist och enligt produktinformationen som finns i bruksanvisningen.

Finns det några risker med att använda kontaktlinser?

Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när du bär kontaktlinser. Därför är det viktigt att prata med din ögonspecialist om korrekt och säker användning, och hur du tar hand om dina linser.

Vem ska inte använda kontaktlinser?

Endast din ögonspecialist kan avgöra om kontaktlinser passar dig. Använd INTE kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat, eller om du är allergisk mot några av ingredienserna i produkten. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem.

HEV

Filtrering av synligt HEV ljus med kontaktlinser har inte visat sig leda till några systemiska och/eller okulära hälsofördelar för användaren. Rådfråga en ögonspecialist för mer information.

Viktig säkerhetsinformation om ACUVUETM RevitaLens

Använd ACUVUE RevitaLens Multi Purpose Disinfecting Solution (MPDS) för skötsel av mjuka (hydrofila) kontaktlinser, inklusive silikonhydrogel-linser, för att desinficera, rengöra, skölja och förvara dina linser. Om du är allergisk mot några ingredienser i ACUVUE RevitaLens MPDS ska du inte använda den. För att hjälpa till att undvika allvarliga ögonproblem är det viktigt att du följer din ögonspecialists anvisningar och alla förpackningsinstruktioner för korrekt användning av linser och linsskötsel-produkter, inklusive linsetuiet. Om ögonirritation eller något ögonbesvär uppstår ska du omedelbart sluta använda linser och kontakta din ögonspecialist. För korrekt användning av denna produkt och en fullständig lista med varningar och försiktighetsåtgärder, läs noga och behåll bruksanvisningen som medföljer produkten.

Information om UV-blockering

Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00 lins.

Viktig information för bärare av kontaktlinser: ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig. Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när man använder kontaktlinser. För att hjälpa till att undvika dessa problem, följ användnings- och bytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel. Använd inte kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller om du är allergisk mot några ingredienser. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem. För detaljerad information om korrekt användning, skötsel, varningar och försiktighetsåtgärder, prata med din ögonspecialist och läs noga bruksanvisningen på Johnson & Johnson hemsidan www.e-ifu.com.

PP2023MLT5024 v3.0

ACUVUE

© Johnson & Johnson AB. 2024. Alla rättigheter förbehålles. Den här webbplatsen publiceras av Johnson & Johnson AB, en del av Johnson & Johnson, som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Den är avsedd att användas av invånare i Sverige. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® VITA®, ACUVUE RevitaLens, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, HydraMax, EYE-INSPIRED, TearStable och OptiBlue är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. Tredjepartsvarumärken som används häri tillhör respektive ägare. Sennast uppdaterad 30/06/2024. 2024PP09176