Bruksanvisningar

Se förklaringar för symboler och officiella instruktioner för ACUVUE® kontaktlinser.

Följande symboler kan visas på förpackningen av kontaktlinser från ACUVUE®:

Symbol

Title

Description

Reference #

Tillverkare
Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten, så som definieras i EU Direktivets 90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC
5.1.1
Auktoriserad representant i den Europeiska Unionen
Anger auktoriserad representant i den Europeiska Unionen
5.1.2
Produktionsdatum
Anger det datum då den medicintekniska produkten producerades
5.1.3
Används före (utgångsdatum)
Anger det datum efter vilket den medicintekniska produkten inte längre ska användas
5.1.4
Lotnummer
Anger tillverkarens lotnummer så att partiet kan identifieras
5.1.5
Importör i EU
Anger lokal importör av den medicintekniska produkten
5.1.8
Steriliserad med ånga eller torr värme
Anger att en medicinteknisk produkt har steriliserats med ångvärme eller torrvärme
5.2.5
Använd inte om förpackningen är skadad
Anger att förpackningen inte ska användas om den är skadad
5.2.8
Enkelt sterilt barriärsystem
Anger ett enkelt sterilt barriärsystem
5.2.11
Förvara inte i direkt solljus
Anger en medicinteknisk produkt som behöver skyddas från ljuskällor
5.3.2
Återanvänd inte (engångsbruk)
Anger en medicinteknisk produkt som är avsedd för engångsanvändning
5.4.2
Se bruksanvisning
Indikerar att användaren behöver se bruksanvisningen för användning
5.4.3
Varning
Anger att försiktighet ska vidtas när produkten eller kontrollen används nära symbolen, eller att den aktuella situationen kräver användarens medvetenhet eller åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser
5.4.4
Innehåller farliga ämnen
Anger en medicinteknisk produkt som innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska (CMR) eller ämnen med endokrina störningsegenskaper
5.4.10
Medicinteknisk produkt i den Europeiska Unionen
Anger att produkten är en medicinteknisk produkt i den Europeiska Unionen
5.7.7

Informationen som presenteras i denna ordlista är från ISO 15223-1:2021 Medical Devices – Symboler som ska användas med medicintekniska etiketter, märkning och information som ska ges. – Del 1: Allmänna krav. Ytterligare symboler finns i bruksanvisningen. www.e-ifu.com 

Visa bruksanvisningar (patientinstruktionsguider)

Endagslinser

1-DAY ACUVUE® MOIST 

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL  

ACUVUE® OASYS 1-Day 

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL  

Patientinstruktionsguide

Flerdagslinser

ACUVUE® OASYS 

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM 

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 

ACUVUE® VITA®

Patientinstruktionsguide

Viktig information för bärare av kontaktlinser: ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig. Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när man använder kontaktlinser. För att hjälpa till att undvika dessa problem, följ användnings- och bytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel. Använd inte kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller om du är allergisk mot några ingredienser. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem. För detaljerad produktinformation om korrekt användning, skötsel, varningar och försiktighetsåtgärder, prata med din ögonspecialist och läs noga bruksanvisningen på Johnson & Johnson hemsidan www.e-ifu.com.

2024PP08394

ACUVUE

© Johnson & Johnson AB. 2024. Alla rättigheter förbehålles. Den här webbplatsen publiceras av Johnson & Johnson AB, en del av Johnson & Johnson, som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Den är avsedd att användas av invånare i Sverige. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® VITA®, ACUVUE RevitaLens, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, HydraMax, EYE-INSPIRED, TearStable och OptiBlue är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. Tredjepartsvarumärken som används häri tillhör respektive ägare. Sennast uppdaterad 30/06/2024. 2024PP09176