ACUVUE® OASYS MAX 1-Day

Upptäck MAX komfort. MAX klarhet†1.

Jämfört med ACUVUE® OASYS 1-Day

ACUVUE
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day

Gå vidare till:

Outdoor image of happy Asian, Indian multiethnic female friends gossip using a smartphone together on city street at night

Livet kräver mer av dina ögon

Vi spenderar mer tid än någonsin framför digitala enheter, vilket kan innebära mindre blinkande, mindre komfort och suddig syn. Blåviolett ljus finns överallt2 - digitala skärmar, LED-lampor och särskilt solen, vilket ger mer ljusspridning i ögat, något som kan påverka den visuella klarheten.

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day and Multifocal pack shot on navy background

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day
MAX komfort. MAX klarhet.†1

Jämfört med ACUVUE OASYS 1-Day

Finns också som multifokala linser.

En oöverträffad kombination av två teknologier,3 designade för att möta livets ökande krav på dina ögon.

MAX skillnad

En kombination av två teknologier

Man with beard and earphones running on a bridge in a grey hoody

Tearstable Tecnology

Dessa endagslinser är designade med TearStable Technology för att hjälpa till att stabilisera tårfilmen och behålla fukt.†,3,4,5

Woman smiling in a yellow hoody with a headset on and a purple hue in the background

OptiBlue LightFilter

De här kontaktlinserna filtrerar cirka 60% av blåviolett ljus för att minska ljusspridningen.¥3 Att minska ljusspridningen ökar den visuella klarheten och leder till förbättrad kvalité på avståndsseendet6.

**Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering klass 1 som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00 lins.

§§n≥449 §§§#n=172 ##n=378

† Jämfört med ACUVUE® OASYS 1-Day

§ Jämfört med allmän tillgänglig information för standard dagligt bruk av kontaktlinser från och med juni 2023.

^ Filtrering av synligt HEV ljus med kontaktlinser har inte visat sig leda till några systemiska och/eller okulära hälsofördelar för användaren. Rådfråga en ögonspecialist för mer information.

1. JJV Data on File. CSM Subjective Responses ACUVUE® OASYS MAX 1 Day Contact Lenses – Retrospective Meta-analysis.

2. JJV Data on File 2022. Blue-Violet Filter Utilized in ACUVUE® OASYS MAX 1-Day contact lenses.

3. JJV Data on File 2022. TearStable Technology Definition.

4. JJV Data on File 2022. Effect on Tear Film and Evaluation of Visual Artifacts of ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Family with TearStable Technology.

5. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable Technology Brand contact lenses and other daily disposable contact lens brands.

6. JJV Data on File 2022. Blue-Violet Filter Utilized in ACUVUE® OASYS MAX 1-Day contact lenses.

7. JJV Data on File 2022. Subjective Stand-Alone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses - Exploratory Meta-analysis.

Viktig information för bärare av kontaktlinser: ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig. Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när man använder kontaktlinser. För att hjälpa till att undvika dessa problem, följ användnings- och bytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel. Använd inte kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller om du är allergisk mot några ingredienser. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem. För detaljerad produktinformation om korrekt användning, skötsel, varningar och försiktighetsåtgärder, prata med din ögonspecialist och läs noga bruksanvisningen på Johnson & Johnson hemsidan www.e-ifu.com. För ytterligare information, besök vår ACUVUE® hemsida.

PP2023MLT7307

ACUVUE

© Johnson & Johnson AB. 2024. Alla rättigheter förbehålles. Den här webbplatsen publiceras av Johnson & Johnson AB, en del av Johnson & Johnson, som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Den är avsedd att användas av invånare i Sverige. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® VITA®, ACUVUE RevitaLens, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, HydraMax, EYE-INSPIRED, TearStable och OptiBlue är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. Tredjepartsvarumärken som används häri tillhör respektive ägare. Sennast uppdaterad 30/06/2024. 2024PP09176