ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL

Skarp och klar syn på alla avstånd och under alla ljusförhållanden±1 - plus komfort hela dagen#1

ACUVUE® OASYS 1-Day Max Multifocal kontaklinser

När vi åldras förändras våra liv och det gör också kraven på våra ögon, vilket kan påverka vår komfort under dagen. I tillägg är blåviolett ljus är runt omkring oss, hela dagen2.

ACUVUE® OASYS 1-Day Max Multifocal kontaklinser

Skarp och klar syn på alla avstånd och under alla ljusförhållanden±1 - plus komfort hela dagen#1

När vi åldras förändras våra liv och det gör också kraven på våra ögon, vilket kan påverka vår komfort under dagen. I tillägg är blåviolett ljus är runt omkring oss, hela dagen2.

Vad gör de här kontaktlinserna speciella?

Optimerade för dina pupiller

Dessa multifokala linser optimerar den optiska designen till din unika pupillstorlek3 och erbjuder skarp, tydlig och tillförlitlig syn på alla avstånd1.

Komfort och klarhet under hela dagen och mot slutet av dagen#1

En kombination av två teknologier4: TearStable Technology och OptiBlue LightFilter. ACUVUE® OASYS MAX 1-Day är designad för att låsa in fukt vid ytan och genom linsen4 och filtrerar omkring 60% av blåviolett ljus4 vilket hjälper till att minska ljusspridningen†4,5 något som ökar den visuella klarheten och förbättrar avståndssyn2.

Inbyggd UV-blockering**6

ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL har också UV-blockering klass 1: 99,9% UVA och 100% UVB**6.

Praktisk förpackning

ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL kontaktlinser finns tillgängliga i 30- eller 90-pack.+

Mer att tänka på

Presbyopi – orsaker, symtom, korrigering

Du är inte ensam, alla upplever att synen förändras när de åldras.

Läs mer om presbyopi

Så här tar du hand om dina ögon på bästa sätt

Läs mer om varför synundersökningar är viktiga, samt tips för att hålla dina ögon friska.

Info om ögonvård

Synproblem förklaras

Läs mer om de problem som påverkar ögonen, som närsynthet, brytningsfel och mer.

Läs om synproblem

Varför välja ACUVUE®?

Upptäck varför ACUVUE® är det mest betrodda märket av ögonspecialister globalt§7.

Se varför

** Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00 lins

† Jämfört med ACUVUE® OASYS 1-Day

^ Filtrering av synligt HEV ljus med kontaktlinser har inte visat sig leda till några systemiska och/eller okulära hälsofördelar för användaren. Rådfråga en ögonspecialist för mer information.

‡ Source Euromonitor International Limited; Eyewear 2024 edition; value sales at rsp, all retail channels, 2022 data; “ACUVUE® family of brands” represents aggregated sales of the following brands: 1-Day ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® Advance, ACUVUE®, och ACUVUE®2.

† ClinicalTrials.gov is a website maintained by the NIH. The 22 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or secondary endpoint for ACUVUE® OASYS Brand 2-week family contact lenses vs. competitors’ products. Review conducted as of October 31, 2023.

+ClinicalTrials.gov is a website maintained by the NIH. The 29 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or secondary endpoint for ACUVUE® OASYS Brand 2-week family, ACUVUE® OASYS 1-Day Brand family, and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Brand family of contact lenses, vs. competitors’ products. Review conducted as of October 31, 2023.

## n≥449 ±n=172 # n=378

§ Enkät bland 1,005 ögonspecialister från USA, Storbritannien, Japan, Sydkorea, Kina, Frankrike och Tyskland genomförd 11/2023 till12/2023

1. JJV Data on File 2022. Subjective Stand-Alone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses - Exploratory Meta-analysis.

2. JJV Data on File 2022. Blue-Violet Filter Utilized in ACUVUE® OASYS MAX 1 Day Contact Lenses.

3.JJV Data on file 2022. CSM- ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN Technology: JJVC contact lenses, design features, and associated benefits.

4. JJV Data on File 2022. TearStable Technology Definition.

5. JJV Data on File 2022. Effect on Tear Film and Evaluation of Visual Artifacts of ACUVUE® OASYS MAX 1Day Family with TearStableTM Technology.

6. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1DAY ACUVUE® MOIST, 1DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1Day with TearStableTM Technology Brand contact lenses and other daily disposable contact lens brands

7. JJV Data on File 2023. Data Substantiation for ACUVUE® Claims Globally_DEC2023

Viktig information för bärare av kontaktlinser: ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig. Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när man använder kontaktlinser. För att hjälpa till att undvika dessa problem, följ användnings- och bytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel. Använd inte kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller om du är allergisk mot några ingredienser. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem. För detaljerad information om korrekt användning, skötsel, varningar och försiktighetsåtgärder, prata med din ögonspecialist och läs noga bruksanvisningen på Johnson & Johnson hemsidan www.e-ifu.com.

PP2023MLT7476

ACUVUE

© Johnson & Johnson AB. 2024. Alla rättigheter förbehålles. Den här webbplatsen publiceras av Johnson & Johnson AB, en del av Johnson & Johnson, som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Den är avsedd att användas av invånare i Sverige. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® VITA®, ACUVUE RevitaLens, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, HydraMax, EYE-INSPIRED, TearStable och OptiBlue är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. Tredjepartsvarumärken som används häri tillhör respektive ägare. Sennast uppdaterad 30/06/2024. 2024PP09176