ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL with PUPIL OPTIMIZED DESIGN

Klar och tydlig syn på nära, långa och mellan avstånd2

ACUVUE® OASYS Multifocal Six-Pack Contact Lenses

Bra syn behöver inte vara ett minne blott när du kommer in i 40-årsåldern! ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL kontaktlinser använder en unik optisk teknologi1 speciellt utformad för överlägsen visuell prestanda+1.

ACUVUE® OASYS Multifocal Six-Pack Contact Lenses

Klar och tydlig syn på nära, långa och mellan avstånd2

Bra syn behöver inte vara ett minne blott när du kommer in i 40-årsåldern! ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL kontaktlinser använder en unik optisk teknologi1 speciellt utformad för överlägsen visuell prestanda+1.

Vad gör de här kontaktlinserna speciella?

Optimerade för dina ögon

Dessa multifokala linser optimerar den optiska designen till din pupillstorlek1 och erbjuder skarp och klar syn på alla avstånd4.

ACUVUE® OASYS kontaktlinsfamilj är oöverträffade vad gäller komfort i 29 kliniska studier

HYDRACLEAR® PLUS teknologi hjälper till att stabilisera tårfilmen, vilket minimerar torrhet och bibehåller fukt***5

Inbyggd UV-blockering**

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL är är UV-blockerande kontaktlinser med klass 1 UV-blockering**7.

Praktisk förpackning

Flerdagarslinser finns i förpackningar med 6 kontaktlinser.

Mer att tänka på

Presbyopi – orsaker, symtom, korrigering

Du är inte ensam, allas syn förändras när de åldras.

Mer om presbyopi

Så här tar du hand om dina ögon på bästa sätt

Läs om varför synundersökningar är viktiga, och sätt som hjälper till att hålla dina ögon hälsosamma.

Ögonhälsa

Synproblem förklaras

Lär dig mer om de problem som påverkar ögonen, så som närsynthet, brytningsfel, och annat.

Läs mer

Varför välja ACUVUE®?

Upptäck varför ACUVUE® är det mest betrodda märket av ögonspecialister globalt§8.

Se varför

ACUVUE[^®] OASYS 1-Day MAX Multifocal linsförpackning

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL

Prova ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL för skarp, klar syn på alla avstånd och under alla ljusförhållanden†3 – plus komfort hela dagen~3

** Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon enligt de rekommendationer du fått av din optiker. UV-strålning mätt med -1.00 lins.

+Jämfört med tidigare JJV multifokal design, teknologi optimerad för båda parametrarna för refraktionsfel och additionsstyrka för ett flertal olika synavstånd och ljusförhållanden.

~n=378, † n=172

‡ClinicalTrials.gov is a website maintained by the NIH. The 29 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or secondary endpoint for ACUVUE® OASYS Brand 2-week family, ACUVUE® OASYS 1-Day Brand family, and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Brand family of contact lenses, vs. competitors’ products. Review conducted as of October 31, 2023

***JJVC Data on File 2021. n=105, standard error is 3% for combined responses "Strongly Agree" or "Somewhat Agree"

§ Enkät bland 1,005 ögonspecialister på marknader som representerar över 70% av kontaktlinsförsäljning från USA, Storbritannien, Japan, Sydkorea, Kina, Frankrike och Tyskland genomförd 11/2023 till12/2023

1.JJV Data on file 2022. CSM- ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN Technology: JJVC contact lenses, design features, and associated benefits.

2.JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims.

3.JJV Data on File 2022. Subjective Stand-Alone Claims for ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses - Exploratory Meta-analysis.

4.JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims.

5.JJV Data on File 2018. Similarities between Mucin and Poly(N-Vinyl Pyrrolidone) (PVP).

6.JJV Data on File 2022. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable Technology Brand Contact Lenses.

7. JJV Data on File 2020. Material Properties: ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Contact Lenses and Competitor Reusable Multifocal Contact Lenses.

8. JJV Data on File 2023. Data Substantiation for ACUVUE Claims Globally_DEC2023

Viktig information för bärare av kontaktlinser: ACUVUE® kontaktlinser kan användas för synkorrigering. En ögonspecialist kommer att avgöra om kontaktlinser passar dig. Även om det är sällsynt kan allvarliga ögonproblem utvecklas när man använder kontaktlinser. För att hjälpa till att undvika dessa problem, följ användnings- och bytesschemat samt instruktionerna för korrekt linsskötsel. Använd inte kontaktlinser om du har en ögoninfektion, någon ögonsjukdom eller systemisk sjukdom som kan påverka ögat eller om du är allergisk mot några ingredienser. Ta av linsen och kontakta din ögonspecialist omedelbart om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, synförändringar, rodnad eller andra ögonproblem. För detaljerad produktinformation om korrekt användning, skötsel, varningar och försiktighetsåtgärder, prata med din ögonspecialist och läs noga bruksanvisningen på Johnson & Johnson hemsidan www.e-ifu.com.

2024PP05990

ACUVUE

© Johnson & Johnson AB. 2024. Alla rättigheter förbehålles. Den här webbplatsen publiceras av Johnson & Johnson AB, en del av Johnson & Johnson, som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Den är avsedd att användas av invånare i Sverige. ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® VITA®, ACUVUE RevitaLens, HYDRACLEAR®, LACREON®, HydraLuxe®, HydraMax, EYE-INSPIRED, TearStable och OptiBlue är varumärken som tillhör Johnson & Johnson. Tredjepartsvarumärken som används häri tillhör respektive ägare. Sennast uppdaterad 30/06/2024. 2024PP09176